Методичні вказівки до практичних занять та виконання курсового проекту (завдання та вихідні дані на проектування) із навчальної дисципліни «Проектування інженерних споруд на автомобільних дорогах» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги та аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання [Електронне видання]

Downloads

Downloads per month over past year

03-03-067 Крусь, Ю. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та виконання курсового проекту (завдання та вихідні дані на проектування) із навчальної дисципліни «Проектування інженерних споруд на автомобільних дорогах» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги та аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

[img]
Preview
Text
03-03-067 (1).pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Робочою програмою з нормативної навчальної дисципліни «Проектування інженерних споруд на автомобільних дорогах» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Автомобільні дороги та аеродроми» (АДіА), передбачено виконання фахового курсового проекту. Метою виконання курсового проекту є закріплення знань, отриманих при вивченні теоретичного курсу, а також набуття практичних навичок проектування (розрахунку й конструювання) окремих транспортних конструкцій та інженерних споруд на автомобільних дорогах в цілому (мостів, шляхопроводів, транспортних естакад, віадуків, труб під насипами доріг, тунелів, підпірних стін та ін.). Інакше кажучи, майбутні фахівці повинні вміти (навчитись): компонувати об’ємно-планувальні й конструктивні схеми інженерних споруд на автомобільних дорогах; складати розрахункові схеми споруд і їхніх окремих елементів; збирати навантаження, виконувати статичні розрахунки й визначати зусилля в перерізах конструкцій від їхньої власної ваги та додаткових зовнішніх навантажень; виконувати розрахунки окремих елементів споруд за першою й другою групами граничних станів та здійснювати їхнє конструювання; розробляти заходи із захисту конструкцій і споруд в цілому від агресивної дії навколишнього середовища та ґрунтових вод; досліджувати й оцінювати їхній реальний експлуатаційний стан та забезпечувати нормальні умови експлуатації. У курсовому проекті необхідно запроектувати комплекс споруд: однопрогонову будову моста зі збірних залізобетонних плитних або балкових елементів; односекційний транспортний тунель із монолітного або збірного залізобетону; кутикову консольну або ребристу (контрфорсну) підпірну стіну з монолітного залізобетону. Для кожної зі споруд слід розробити об’ємно-планувальну та конструктивну схеми, зібрати навантаження та здійснити статичний розрахунок, визначити зусилля в перерізах окремих елементів споруд. Крім того, відповідно до індивідуального завдання, необхідно виконати конструктивний розрахунок та здійсни-ти армування основних елементів лише якоїсь однієї із зазначених споруд. Виконання проекту потребує від кожного виконавця глибоко усвідомлених знань теоретичного матеріалу; активної роботи з нормативною, навчальною, спеціальною й довідковою літературою; уміння втілювати отримані на аудиторних заняттях знання й навички в конкретні проектні рішення. Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки обсягом 30…35 сторінок набраного на комп’ютері тексту та графічної частини у вигляді 3-х окремих аркушів креслень стандартного ватманського паперу формату А2, виконаних із застосуванням спеціальних програмних комплексів для автоматизованого проектування. Захист курсового проекту здійснюється публічно в присутності 2…3 викладачів кафедри та студентів освітньо-професійної програми АДіА. Така форма контролю якості виконання проекту зобов’язує кожного виконавця не лише розв’язати цілу низку індивідуальних завдань, але й засвідчити ступінь самостійності та глибини розробки проектних рішень. Під час захисту студент повинен аргументовано й переконливо відстоювати прийняті рішення та виконані ним розрахунки. Кожен із присутніх на захисті має право задавати питання.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 03-03-067, проектування інженерних споруд
Шифр: 03-03-067
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Курсова робота (проект)
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Автомобільних доріг, основ та фундаментів
Depositing User: libr_1 Г. М. Рожанчук
Date Deposited: 30 Oct 2019 10:48
Last Modified: 30 Oct 2019 10:48
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16102

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year