Робоча програма науково-дослідного тренінгу «Управління розвитком персоналу» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка». Program of the Discipline Research training «Management of personnel development» speciality 051 Economics

Downloads

Downloads per month over past year

06-05-58 Самолюк, Н. М. (2019) Робоча програма науково-дослідного тренінгу «Управління розвитком персоналу» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка». Program of the Discipline Research training «Management of personnel development» speciality 051 Economics. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-05-58,1.pdf

Download(669kB) | Preview

Abstract

Необхідність швидкої адаптації підприємств до мінливих умов конкурентного середовища призводить до зростання вимог щодо професійної підготовки персоналу, його професійно-кваліфікаційного рівня. Пов’язано це з тим, що якісні й кількісні характеристики персоналу визначають можливість реалізації стратегії розвитку, структурної перебудови, розширення виробництва, підвищення якості продукції й продуктивності праці. Однак, усе це можливе лише за умови розробки й реалізації заходів, що збільшують кадровий потенціал підприємства. Важливу роль у даному контексті відіграє підготовка фахівців, здатних на практиці формувати та реалізовувати заходи, спрямовані на забезпечення безперервного розвитку працівників організації. Саме тому науково-дослідний тренінг «Управління розвитком персоналу» є складовою професійної підготовки магістрів спеціальності 051 «Економіка». Дана дисципліна сприятиме майбутнім фахівцям опанувати сучасні знання в галузі розвитку персоналу, державного регулювання професійного навчання та маркетингу освітніх послуг, а також оволодіти практичними навиками організації та стимулювання процесу розвитку персоналу підприємства. The need for rapid adaptation of enterprises to the changing conditions of the competitive environment leads to an increase in requirements for the professional training of staff, his professional and qualification level. This is due to the fact that the qualitative and quantitative characteristics of the staff determine the possibility of implementing a strategy of development, structural adjustment, expansion of production, improvement of product quality and productivity. However, all this is possible only if the measures that increase the personnel potential of the enterprise are developed and implemented. An important role in this context is the training of specialists who are able to put into practice and implement measures aimed at ensuring the continuous development of employees of the organization. That is why the research training «Management of personnel development» is a component of the professional training of masters of specialty 051 «Economics». This discipline will help future specialists to acquire modern knowledge in the field of personnel development, state regulation of vocational training and marketing of educational services, as well as to acquire practical skills of organization and stimulation of the process of development of personnel of the enterprise

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-05-58, персонал, розвиток персоналу, маркетинг навчання, професійне навчання, підвищення кваліфікації, первина підготовка, перепідготовка працівників, форми навчання, програми розвитку, професійно-кваліфікаційне просування кадрів, кар’єра, кадровий резерв, атестація персоналу, personnel, personnel development, marketing training, vocational training, advanced training, initial training, retraining of employees, forms of training, development programs, professional and qualitative promotion of personnel, career, personnel reserve, personnel certification
Шифр: 06-05-58
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 51 Економіка
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Трудових ресурсів і підприємництва
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 31 Oct 2019 09:58
Last Modified: 31 Oct 2019 09:58
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16161

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year