Робоча програма «Економічні ризики у зовнішньоекономічній діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "ECONOMIC RISKS IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES" specialty 292 "International economic relations"

Downloads

Downloads per month over past year

06-12-113 Жемба, А. Й. (2019) Робоча програма «Економічні ризики у зовнішньоекономічній діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "ECONOMIC RISKS IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES" specialty 292 "International economic relations". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-12-113.pdf

Download(830kB) | Preview

Abstract

Врахування фактора зовнішньоекономічного ризику в процесі прийняття господарських рішень, а також потреба організації та вдосконалення наявних систем управління ризиками цієї діяльності на вітчизняних підприємствах стає об‘єктивною необхідністю. Важливим аспектом цього завдання є з‘ясування місця системи управління зовнішньоекономічними ризиками у загальній системі корпоративного управління та розробка пропозицій щодо більш ефективної організації і здійснення процедур зовнішньоекономічного ризик-менеджменту. Це дозволить не лише враховувати ризики зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), але й вправно керувати тими можливостями, які вони в собі несуть для підприємств-суб‘єктів ЗЕД. Вивчаються питання формування системи управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності. В курсі розкрито науково-методичний підхід щодо формування портфелю ризиків ЗЕД як однієї із процедур підсистеми управління зовнішньоекономічними ризиками, поетапне здійснення якого дає можливість здійснювати моніторинг або управлінські впливи; систему вибору інструментів управління валютними ризиками за умов невизначеності змін на валютних ринках. The consideration of the foreign economic risk factor in the economic decision-making process, as well as the need to organize and improve the existing risk management systems of this activity at domestic enterprises becomes an objective necessity. An important aspect of this task is to find out the place of the foreign economic risk management system in the overall corporate governance system and to develop proposals for more efficient organization and implementation of foreign economic risk management procedures. This will not only take into account the risks of foreign economic activity (FEA), but also be able to properly manage the opportunities that they have for the enterprises-entities of the FEA. The issues of formation of the risk management system of foreign economic activity are studied. The course reveals a scientific and methodological approach to the formation of the foreign currency risk portfolio as one of the procedures of the foreign economic risk management subsystem, the phased implementation of which enables monitoring or management influences; a system for choosing currency risk management instruments in the face of uncertainty in changes in foreign exchange markets

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-12-113, економічний ризик, ризик зовнішньоекономічної діяльності, управління ризиками, портфель ризиків, оцінка економічного ризику, economic risk, foreign economic activity risk, risk management, risk portfolio, economic risk assessment
Шифр: 06-12-113
Subjects: Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини
Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини > 292 Міжнародні економічні відносини
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Міжнародних економічних відносин
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 31 Oct 2019 10:13
Last Modified: 31 Oct 2019 10:13
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16165

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year