Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпечна експлуатація будівель і споруд» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «SAFE OPERATION BUILDING AND SPORT» specialty 263 «Civil security» specialization «Labour protection» (integrated)

Downloads

Downloads per month over past year

03-10-84 Кухнюк, О. М. (2019) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпечна експлуатація будівель і споруд» для студентів, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «SAFE OPERATION BUILDING AND SPORT» specialty 263 «Civil security» specialization «Labour protection» (integrated). [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
03-10-84 (1).pdf

Download(703kB) | Preview

Abstract

Проблеми з охорони праці і безпеки життєдіяльності можуть ефективно бути вирішуватися лише у тих сферах виробничої і невиробничої діяльності, де технологічні процеси та технічні засоби, проектування, будівництво та експлуатація підприємств, споруд спираються на законодавчо-нормативну базу як на етапі проектування так і під час експлуатації об’єктів. Позитивного вирішення питань безпеки можна вирішити шляхом досконалого вивчення можливих впливів різноманітних чинників на будівлі і споруди впродовж їх експлуатації та наслідків, до яких вони можуть призвести, включаючи економічні аспекти. Викладання дисципліни «Безпечна експлуатація будівель і споруд» забезпечить такі результати навчання:- аналізувати можливі причини виникнення аварій будівель і споруд;- аналізувати відповідність інженерно-технічних рішень в будівлях та спорудах нормативним вимогам з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища; - аналізувати відповідність влаштування зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання; - оцінювати небезпеку і рівень захисту будівельних конструкцій; - встановити правильність вибору способів контролю стану будівель та відповідність цього вибору вимогам будівельним нормам для розроблення рекомендацій щодо забезпечення безпечної експлуатації об’єкта; Problems of occupational safety and life safety can be effectively addressed only in those areas of industrial and non-productive activities, where technological processes and technical facilities, design, construction and operation of enterprises, structures are based on the legislative and normative basis both at the design stage and during operation objects A positive solution to security issues can be solved by thoroughly examining the possible impacts of various factors on the building and facilities during their exploitation and the consequences to which they may lead, including economic aspects. Teaching discipline "Safe operation of buildings and structures" will provide the following learning outcomes:- to analyze possible causes of accidents of buildings and structures;- to analyze the conformity of engineering and technical solutions in buildings and structures to the regulatory requirements for labor protection, industrial sanitation, fire protection and environmental protection; - to analyze the compliance of the arrangement of external and internal fire water supply; - to assess the danger and level of protection of building structures; - to establish the correctness of the choice of methods for controlling the state of buildings and the conformity of this choice with the requirements of construction norms for the development of recommendations for the safe operation of the facility

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-10-84, законодавчі акти, охорона праці, безпечна експлуатація, будівлі і споруди, legislative acts, labor protection, safe operation, buildings and structures
Шифр: 03-10-84
Subjects: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека
Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 263 Цивільна безпека
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 07 Nov 2019 12:30
Last Modified: 07 Nov 2019 12:30
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16275

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year