Робоча програма навчальної дисципліни «Моделі економічної динаміки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка». Program of the Discipline MODELS OF ECONOMIC DYNAMICS Specialty 051 Economics

Downloads

Downloads per month over past year

04-05-57 Грицюк, П. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Моделі економічної динаміки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка». Program of the Discipline MODELS OF ECONOMIC DYNAMICS Specialty 051 Economics. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
04-05-57 (1).pdf

Download(792kB) | Preview

Abstract

Відмінною рисою сучасної економіки є її математизація та комп’ютеризація. Прийняття обґрунтованих рішень в економіці неможливе без попереднього системного та статистичного аналізу економічних явищ і процесів і наступного математичного моделювання. Інструментами моделювання економічної динаміки є методика дослідження часових рядів та методика диференціальних рівнянь. Для моделювання економічних процесів використовують статистику економічної діяльності. У випадку дискретних даних використовують перший підхід, якщо є можливість отримувати неперервний потік даних, використовують другий підхід. Для комп’ютерного вирішення задач економічної динаміки використовують сучасне програмне забезпечення: таблиці MS Excel, пакет STATISTICA, мова програмування R та інші мови програмування високого рівня. Вивчення даної дисципліни має за мету озброїти здобувачів вищої освіти сучасними методами аналізу та моделювання економічної динаміки. Вивчення дисципліни передбачає розгляд таких розділів, як основи теорії часових рядів, диференціальні рівняння та елементи теорії стійкості динамічних систем. A distinctive feature of the modern economy is its mathematization and computeri-zation. It is impossible to make informed decisions in the economy without first systematic and statistical analysis of economic phenomena and processes and subsequent mathematical modeling. The tools of economic dynamics modeling are the methodology of time series research and the differential equations technique. Economic activity statistics are used to modeling of economic processes. In the case of discrete data use the first approach, if it is possible to obtain a continuous data flow, use the second approach. To computer solve of problems of economic dynamic using modern software: MS Excel spreadsheets, STA-TISTICA package, programming language R and other high-level programming lan-guages. The aim of studying this discipline is to equip higher education graduates with modern methods of analysis and modeling of economic dynamics. Studying of discipline involves consideration of such sections as the basics of time series theory, differential equations, and elements of the theory of dynamic systems stability

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-05-57, економічна динаміка, тренд, коливання, залишки, адекватність мо-делі, прогнозування, диференціальне рівняння, чисельні методи, похибка розв’язку, стійкість розв’язку, economic dynamics, trend, fluctuations, residuals, model adequacy, forecast-ing, differential equation, numerical methods, error of solution, stability of solution
Шифр: 04-05-57
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 51 Економіка
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Економічної кібернетики
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 08 Nov 2019 13:57
Last Modified: 08 Nov 2019 13:57
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16308

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year