РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Регіональна економіка України" спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа". Work programme of the educational discipline "Regional Economy of Ukraine" specialty 241 "Hotel and Restaurant Affairs"

Downloads

Downloads per month over past year

05-08-55 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Регіональна економіка України" спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа". Work programme of the educational discipline "Regional Economy of Ukraine" specialty 241 "Hotel and Restaurant Affairs". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05-08-55 (1).pdf

Download(915kB) | Preview

Abstract

Навчальна дисципліна “Регіональна економіка України” є нормативною дисципліною для підготовки студентів спеціальності "Готельно-ресторанна справа" з галузі знань 24 "Сфера обслуговування" денної та заочної форм навчання, і викладається згідно з навчальним планом підготовки студентів за освітнім рівнем "бакалавр". Навчальна дисципліна готує фундамент до вивчення інших профілюючих економічних дисциплін. Предметом навчальної дисципліни є господарський комплекс України та її регіонів, економічні проблеми просторової організації суспільства, територіальні економічні системи, сукупність економічних, природно-ресурсних та демографічних факторів, що обумовлюють розвиток і розміщення продуктивних сил та формування регіональних економічних систем. Метою дисципліни "Регіональна економіка України": формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки. Вивчення дисципліни "Регіональна економіка України" безпосередньо спирається на такі дисципліни: "Основи екології", "Статистика". The course " Regional Economy of Ukraine" is a standard discipline for the preparation of students of the specialty "Hotel and Restaurant Business" in the field of knowledge 24 "Service area" full-time and correspondence forms of education, and is taught in accordance with the curriculum of training students for the educational level "bachelor". The course prepares the foundation for the study of other major economic disciplines. The subject of the course is the economic complex of Ukraine and its regions, economic problems of spatial organization of society, territorial economic systems, a set of economic, natural-resource and demographic factors that determine the development and location of productive forces and the formation of regional economic systems. Purpose of the discipline " Regional Economy of Ukraine": formation of knowledge about theoretical and practical foundations of territorial organization of productive forces of Ukraine, current state and directions of regional economic development. The study of the discipline "Regional Economy of Ukraine" is directly based on the following disciplines: "Fundamentals of Ecology", "Statistics"

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-08-55, продуктивні сили, промисловість, стратегічне планування, регіональний розвиток, система розселення, міські поселення, сільські поселення, демографія, географія населення, постіндустріальне суспільство, політико- географічні дослідження, productive forces, industry, strategic planning, regional development, settlement system, urban settlements, rural settlements, demography, population geography, post-industrial society, politico-geographic research
Шифр: 05-08-55
Subjects: Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування
Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування > 241 Готельно-ресторанна справа
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Туризму та готельно-ресторанної справи
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 20 Nov 2019 11:02
Last Modified: 20 Nov 2019 11:02
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16408

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year