РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Вступ до фаху" спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа". Work programme of the educational discipline "Introduction to the specialty" specialty 241 "Hotel and Restaurant Affairs"

Downloads

Downloads per month over past year

05-08-56 Коротун, С. І. and Скорина, Т. М. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Вступ до фаху" спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа". Work programme of the educational discipline "Introduction to the specialty" specialty 241 "Hotel and Restaurant Affairs". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05-08-56 (1).pdf

Download(972kB) | Preview

Abstract

Навчальна дисципліна "Вступ до фаху" є нормативною дисципліною для підготовки студентів спеціальності "Готельно-ресторанна справа" з галузі знань 24 "Сфера обслуговування" денної та заочної форм навчання, і викладається згідно з навчальним планом підготовки студентів за освітнім рівнем "бакалавр". Навчальна дисципліна готує фундамент до вивчення інших профілюючих дисциплін освітньо-професійної програми. Предметом навчальної дисципліни є основні положення, поняття та дефініції, що розкривають зміст, характер, тенденції, фундаментальні принципи розвитку готельно-ресторанної справи. Метою дисципліни "Вступ до фаху" є розвиток навичок пізнавальної діяльності в сфері готельного та ресторанного обслуговування, ознайомлення із змістом і формами практичної діяльності в галузі соціально-культурного сервісу і туризму. Вивчення дисципліни "Вступ до фаху" безпосередньо спирається на такі дисципліни: Санаторно-курортна справа, Регіональна економіка України, Географія та економіка міжнародного туризму, Екологічний контролінг, гігієна та санітарія в галузі. The course "Introduction to the specialty" is a normative discipline for the preparation of students of the specialty "Hotel-restaurant business" in the field of knowledge 24 "Service area" full-time and correspondence forms of education, and is taught in accordance with the curriculum of training students for the educational level "bachelor". The course prepares the foundation for the study of other profile disciplines of the educational and professional program. The subject of the course is the basic provisions, concepts and definitions that reveal the content, nature, trends, fundamental principles of development of the hotel and restaurant business. The purpose of the discipline "Introduction to the specialty" is the development of cognitive skills in the field of hotel and restaurant services, familiarization with the content and forms of practical activity in the field of socio-cultural service and tourism. The study of the discipline "Introduction to the Specialty" is directly based on the following disciplines: Sanatorium, Regional Economy of Ukraine, Geography and Economics of International Tourism, Computer Science and Computer Technology

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-08-56, готельно-ресторанна справа, готельний бізнес, ресторанне господарство, обслуговування в готельному та ресторанному господарствах, менеджмент гостинності, маркетинг в гостинності, hotel and restaurant business, hotel business, restaurant business, service in hotel and restaurant business, hospitality management, hospitality, marketing
Шифр: 05-08-56
Subjects: Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування
Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування > 241 Готельно-ресторанна справа
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Туризму та готельно-ресторанної справи
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 20 Nov 2019 11:03
Last Modified: 20 Nov 2019 11:03
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16409

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year