РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Регіональна економіка" спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Work programme of the educational discipline "Regional Economy" specialty 076 "Entrepreneurship, trade and exchange activities"

Downloads

Downloads per month over past year

05-08-60 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Регіональна економіка" спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Work programme of the educational discipline "Regional Economy" specialty 076 "Entrepreneurship, trade and exchange activities". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05-08-60 (1).pdf

Download(917kB) | Preview

Abstract

Навчальна дисципліна "Регіональна економіка" є нормативною дисципліною для підготовки студентів спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" з галузі знань 07 "Управління та адміністрування" денної та заочної форм навчання, і викладається згідно з навчальним планом підготовки студентів за освітнім рівнем "бакалавр". Навчальна дисципліна готує фундамент до вивчення інших профілюючих економічних дисциплін. Предметом навчальної дисципліни є господарський комплекс України та її регіонів, економічні проблеми просторової організації суспільства, територіальні економічні системи, сукупність економічних, природно-ресурсних та демографічних факторів, що обумовлюють розвиток і розміщення продуктивних сил та формування регіональних економічних систем. Метою дисципліни "Регіональна економіка": формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки. Вивчення дисципліни "Регіональна економіка" безпосередньо спирається на такі дисципліни: "Основи екології", "Статистика". The academic discipline "Regional Economy" is the norm of discipline for the preparation of students of the specialty "Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges" in the field of knowledge 07 "Management and Administration" of fulltime and part-time forms of education, and is taught in accordance with the curriculum for the training of students for the educational level "Bachelor". The curriculum prepares the foundation for the study of other key economic disciplines. The subject of the course is the economic complex of Ukraine and its regions, economic problems of spatial organization of society, territorial economic systems, a set of economic, natural-resource and demographic factors that determine the development and location of productive forces and the formation of regional economic systems. Purpose of the discipline "Regional Economy": formation of knowledge about theoretical and practical foundations of territorial organization of productive forces of Ukraine, current state and directions of regional economic development. The study of the discipline "Regional Economics" is directly based on the following disciplines: "Fundamentals of Ecology", "Statistics"

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-08-60, продуктивні сили, промисловість, стратегічне планування, регіональний розвиток, система розселення, міські поселення, сільські поселення, демографія, географія населення, постіндустріальне суспільство, політико-географічні дослідження, productive forces, industry, strategic planning, regional development, settlement system, urban settlements, rural settlements, demography, population geography, post-industrial society, politico-geographic research
Шифр: 05-08-60
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Туризму та готельно-ресторанної справи
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 20 Nov 2019 11:03
Last Modified: 20 Nov 2019 11:03
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16410

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year