Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання груп спортивного вдосконалення з боксу (чоловіки, жінки). Program of the Discipline "PHYSICAL EDUCATION" specialty ALL SPECIALTIES

Downloads

Downloads per month over past year

09-02-10 Старіков, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання груп спортивного вдосконалення з боксу (чоловіки, жінки). Program of the Discipline "PHYSICAL EDUCATION" specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
09-02-10 (1).pdf

Download(2MB) | Preview

Abstract

Фізична культура як необхідна умова всебічного розвитку особистості спрямована на вдосконалення фізичних і духовних сил молодої людини. Фізичне виховання здобувачів вищої освіти здійснюється в єдності з розумовим, моральним та естетичним навчанням. Однією із основних ланок системи фізичного виховання у закладах вищої освіти є факультативні заняття з різноманітних видів спорту. Бокс – мужній та дуже захоплюючий вид спорту. Він є одним з важливих засобів фізичного виховання молоді. Велика популярність боксу пояснюється його видовищністю, високим емоційним напруженням спортивної боротьби й різнобічним впливом на рухові, психічні та вольові якості людини. Особливе місце бокс посідає серед студентської молоді. Більшість ЗВО країни культивують і розвивають цей вид спорту тому, що він формує у молодій людині впевненість в собі, вміння долати труднощі та досягати поставленої мети, вчить порядності та шляхетності. Бокс виховує саме ті якості, які вкрай необхідні юнакові на початку його шляху становлення як людини, особистості, фахівця. В не спеціалізованих ЗВО здобувач вищої освіти 1-4 курсів займаються фізичною культурою згідно з робочою програмою з фізичного виховання. Як варіант їм пропонується займатися за своїм бажанням і перевазі певним видом спорту тут же у ЗВО в спортивному відділенні під керівництвом тренера викладача. У нашому випадку запропонована і обґрунтована ідея використання засобів боксу у формі навчально-тренувальних занять. Вони використовуються для удосконалення фізичної підготовки здобувачів вищої освіти в якості альтернативи навчальних занять з фізичного виховання. The physical culture is so neces- sary to the clever all-natural development of particularities that is fixed on the side of the physical and spiritual forces of young people. Fizichne vihovannya student_v zdіjsnyuєtsya in one with one rozumovim, moral and a natural goal. One of the main lanzas of the system of physical vihovannya in other primary mortgages є optional employment with different types of sports. Boxing is a men’s fierce sport. Win є one of the most important concerns of the physical and youthful youth. The great popularity of boxing is explained by one of the most important types of sport, the highest emotional strengths of sports wrestling and sporting enthusiasm for people, psychic and volitional people. Especially mіsse boxing posіdє mid-student youth. The higher education institution of higher education in the country and its development is a sport that is in good shape in young people, in addition to difficulty and accessibility, to take into account decency and nobility. Boxing vihovuє itself ti yakostі, yakі vraka necessary for young people on the cob of one's hat becoming a yak people, special features, fakhivtsya. In non-specialized universities students of 1-4 courses are engaged in physical culture according to the work program on physical education. Alternatively, they are invited to do their own preference and preference for a particular sport right here at the university, in the sports department under the direction of the trainer of the teacher. In our case, the idea of using boxing means in the form of training sessions is proposed and substantiated. They are used to improve students' physical fitness as an alternative to physical education classes

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 09-02-10, бій; бокс; стійка; техніка ударів, захистів, контрударів, фізичне виховання; фізична підготовка, the battle, boxing, style, physical education, physical training, technology of strikes, attacks, counterattacks
Шифр: 09-02-10
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут охорони здоров'я > Теорії та методики фізичного виховання
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 27 Nov 2019 12:34
Last Modified: 27 Nov 2019 12:34
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16513

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year