РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТОВАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА» спеціальність всі спеціальності. Program of the Discipline «COMMODITY SUPPLY OF TRADE ENTERPRISE» specialty all specialty

Downloads

Downloads per month over past year

06-01-71 Стахів, О. А. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТОВАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА» спеціальність всі спеціальності. Program of the Discipline «COMMODITY SUPPLY OF TRADE ENTERPRISE» specialty all specialty. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-01-71 (1).pdf

Download(584kB) | Preview

Abstract

Поява великої різноманітності організаційно-правових форм підприємств, залучення у сферу торговельної діяльності значної частини працюючого населення, розвиток конкуренції, необхідність широкого впровадження сучасного обладнання і прогресивних технологій зумовили необхідність нових підходів до організації технологічних процесів на підприємствах торгівлі. Як наслідок, особливої актуальності набувають питання обліку, контролю, звітності та аналізу товарних запасів, оскільки вони є найбільш вагомою частиною активів торговельного підприємства і займають особливе місце в складі майна. Основними завданнями вивчення дисципліни «Товарне забезпечення торговельного підприємства» є набуття компетентостей на основі засвоєння основних теоретичних положень та придбання необхідних практичних навичок, формування у студентів знань щодо основ організації та функціонування товарного забезпечення торговельного підприємства у ринкових умовах господарювання, певний рівень економічного мислення, що дасть їм змогу орієнтуватися в конкретних економічних ситуаціях ринку, приймати економічно обґрунтовані господарські рішення. Дисципліна «Товарне забезпечення торговельного підприємства» базується на знаннях, одержаних з інших дисциплін фундаментальної підготовки бакалавра і, в свою чергу, є основою для вивчення інших дисциплін фахової підготовки. The emergence of a large variety of organizational and legal forms of enterprises, involvement in the trade activities of a large part of the working population, the development of competition, the need for widespread introduction of modern equipment and advanced technologies have led to the need for new approaches to the organization of technological processes in trade enterprises. As a consequence, issues of accounting, control, reporting and analysis of inventory are of particular relevance, as they are the most important part of the assets of a trading company and occupy a special place in the property. The main tasks of studying the discipline "Commodity providing a trading company" is to acquire competencies based on mastering the basic theoretical provisions and acquiring the necessary practical skills, forming students' knowledge of the basics of organizing and functioning of commodity provision of a trading enterprise in market conditions of economy, a certain level of economic thinking they are able to navigate specific economic situations of the market, make economically sound economic decisions. The discipline " Commodity providing a trading company"" is based on the knowledge gained from other disciplines of basic bachelor's training and, in turn, is the basis for studying other disciplines of professional training

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-01-71, торговельне підприємство, товари, запаси, нормування запасів, ресурси, витрати, господарські зв’язки, фінансові результати, ефективність товарного забезпечення, Trade enterprise, goods, stocks, inventory valuation, resources, costs, business relationships, financial results, product efficiency
Шифр: 06-01-71
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Економіки підприємства
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 28 Nov 2019 10:12
Last Modified: 28 Nov 2019 10:12
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16522

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year