НАУКОВІ ОСНОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ДОПУСТИМИХ РІВНІВ ВІДБОРУ ВОДИ З МАЛИХ РІЧОК

Downloads

Downloads per month over past year

Гопчак, І. В. and Яцик, А. В. and Басюк, Т. О. and Семенко, Л. О. and Gopchak, I. V. and Yatsyk, A. V. and Basiuk, T. O. and Semenko, L. O. (2019) НАУКОВІ ОСНОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ДОПУСТИМИХ РІВНІВ ВІДБОРУ ВОДИ З МАЛИХ РІЧОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 45-56.

[img]
Preview
Text
Vt864 зах.pdf

Download(199kB) | Preview

Abstract

Розроблені розрахункові моделі визначення допустимих рівнів відбору води з річок дають змогу визначити мінімальні витрати води, які необхідно залишити в річці в кожну фазу гідрологічного режиму з метою збереження безпечного і стійкого стану водної екосистеми. Сформульовані основні вимоги до вибору об'єктів дослідження, визначення розрахункових ділянок і формування блоків вихідних даних забезпечують єдиний підхід до організації програми досліджень і підготовки бази вихідної інформації. Відповідно до методики об'єм екологічного стоку, який необхідно залишити в річці для збереження сталого функціонування річкової екосистеми, становить 40% норми стоку. Методологія забезпечує врахування у розрахунках значного числа вагомих гідрологічних та гідробіологічних чинників, аналіз численних варіантів природних і антропогенних впливів на річкові екосистеми та отримання обґрунтованої оцінки екологічно допустимих мінімальних витрат води, які необхідно резервувати в річці в різні фази водного режиму для збереження сталого функціонування річкової екосистеми. Впровадження результатів досліджень у практику природоохоронної і водогосподарської діяльності дозволить науково обґрунтувати рівень водокористування при якому, не підриватиметься здатність природних комплексів до саморегуляції, самоочищення і самовідновлення

Title in English

SCIENTIFIC BASES FOR ESTABLISHING ECOLOGICALLY ACCEPTABLE WATER ABSTRACTION LEVELS FROM SMALL RIVERS

English abstract

The design models for determining the admissible levels of water abstraction from rivers allow the determination of the minimum water flow rates that must be left in the river in each phase of the hydrological regime in order to maintain the safe and stable status of the aquatic ecosystem. The formulated basic requirements for the choice of research objects, the definition of computational sites and the formation of blocks of output data provide a unified approach to the organization of the program of research and preparation of the baseline information. According to the methodology, the amount of environmental runoff that must be left in the river to maintain the river ecosystem's sustainable functioning is 40% of the runoff rate. The methodology provides for the consideration of significant number of significant hydrological and hydrobiological factors in the calculations, analysis of numerous variants of natural and anthropogenic impacts on river ecosystems and obtaining a reasonable estimation of the ecologically acceptable minimum water costs, which must be reserved in the river for different phases of water conservation. The introduction of research results into the practice of nature conservation and water management will allow to scientifically substantiate the level of water use in which the ability of natural complexes to self-regulation, self-purification and selfhealing will not be undermined.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: річка, відбір води, рівень води, витрата води, гідрологічний режим, басейн річки, river, water abstraction, water level, water flow, hydrological regime, river basin
УДК: 504.453
Бібліографічний опис: Наукові основи встановлення екологічно допустимих рівнів відбору води з малих річок / І. В. Гопчак, А. В. Яцик, Т. О. Басюк, Л. О. Семенко // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 2(86). – С. 45-56.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2019 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2019
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 05 Dec 2019 11:56
Last Modified: 05 Dec 2019 11:56
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16585

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year