РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Хімія" (загальна та неорганічна) спеціальність 201 "Агрономія". Program of the Discipline "СHEMISTRY (GENERAL AND INORGANIC)" specialty 201 "Agronomy"

Downloads

Downloads per month over past year

05-06-51 Яцков, М. В. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Хімія" (загальна та неорганічна) спеціальність 201 "Агрономія". Program of the Discipline "СHEMISTRY (GENERAL AND INORGANIC)" specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05-06-51 (1).pdf

Download(962kB) | Preview

Abstract

Програма нормативної навчальної дисципліни «Хімія (загальна та неорганічна» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 201 "Агрономія". Предметом вивчення дисципліни «Хімія (загальна та неорганічна» є взаємозв’язок хімічних процесів та явищ, що їх супроводжують; закономірності між хімічним складом, будовою речовин та їх властивостями; встановлення ймовірність перебігу і напрямленість хімічних реакцій; визначення функції речовин у кислотно-основних та окисно-відновних процесах; фізико-хімічні основи використання неорганічних речовин в хімічній технології. Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна є складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін для підготовки студентів хіміко-технологічних спеціальностей. При вивченні дисципліни використовуються знання та вміння з дисциплін: фізика, вища математика, інформатика, інженерна та комп’ютерна графіка. Знання теоретичних основ неорганічної хімії необхідні для більш глибшого вивчення аналітичної, фізичної, колоїдної та органічної хімії. Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України. The program of normative discipline "Сhemistry (пeneral and inorganic)" is compiled according to the educational-professional program of preparation bachelors specialty 201 "Agronomy". The subject of studying the discipline "Сhemistry (пeneral and inorganic)" is the relationship of chemical processes and phenomena that accompany them; patterns between chemical composition, structure of substances and their properties; determination of the probability of flow and direction of chemical reactions; determination of the function of substances in the acid-base and oxidative-reduction processes; Physical and chemical bases of the use of inorganic substances in chemical technology. Interdisciplinary connections: the discipline is an integral part of the cycle of fundamental disciplines for the preparation of students of chemical and technological specialties. In studying the discipline, knowledge and skills from disciplines are used: physics, higher mathematics, computer science, engineering and computer graphics. Knowledge of the theoretical foundations of inorganic chemistry is necessary for a deeper study of analytical, physical, colloidal and organic chemistry. Requirements for knowledge and skills are determined by sectoral standards of higher education of Ukraine

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-06-51, будова речовини, класи неорганічних сполук, розчини, перебіг і напрям хімічних процесі, structure of matter, classes of inorganic compounds, solutions, flow and direction of chemical processes
Шифр: 05-06-51
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 201 Агрономія
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Хімії та фізики
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 05 Dec 2019 12:54
Last Modified: 05 Dec 2019 12:54
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16593

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year