ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ І ПРОМИСЛОВИХ ПРОБЛЕМ КРИВБАСУ

Downloads

Downloads per month over past year

Вілкул, Ю. Г. and Скачков, А. А. and Жуков, С. О. and Vilkul, Yu. Н. and Skachkov, А. А. and Zhukov, S. О. (2019) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ І ПРОМИСЛОВИХ ПРОБЛЕМ КРИВБАСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 127-140.

[img]
Preview
Text
Vt8610 зах.pdf

Download(489kB) | Preview

Abstract

Мета дослідження – визначити сучасний стан та тенденції в гірничій галузі України; екологічні умови Кривбасу та технологічні можливості зменшення сейсмічних наслідків масових вибухів у кар’єрах. Методи дослідження полягають в техніко-економічному аналізі гірничовидобувної промисловості України, і в теоретичному обґрунтуванні технологічних рішень, що зменшують негативний вплив відкритих розробок на навколишнє середовище. Досліджено стан та еволюційні тенденції гірничовидобувної промисловості України за останні десять років, а також вплив гірничовидобувних підприємств на довкілля Кривбасу. Визначено, що найбільш екологічно агресивним фактором серед технологічних процесів є вибухове руйнування гірських порід. Аналіз розробки кар’єрів № 3 «АрселорМіттал Кривий Ріг» та «ПівдГЗК» свідчить про їх просторове сполучення у найближчі роки. Безпосередня ліквідація скельного ціліка між кар’єрами ускладнюється, як просторово, так і технологічно, особливо через сейсмічні обмеження, але розроблені авторами рішення та заходи максимально спрощують й убезпечують цю стадію. Висновки. Адаптація авторського аналітичного обґрунтування технології руйнування гірських порід до специфічних умов ліквідації гірського масиву, який розділяє сусідні кар’єри, є реально перспективною. Наукова новизна дослідження полягає у розгляді суміжних кар’єрів як єдиної складної динамічної системи. Крім того, – в адаптації авторського аналітичного обґрунтування технології вибухового руйнування порід до конкретних умов ліквідації масиву, що розділяє сусідні кар’єри. Практичне значення полягає в тому, що результати досліджень визначаються високим рівнем придатності для їх використання при проектуванні гірничих робіт кар’єрів «АрселорМіттал Кривий Ріг» і «ПівдГЗК».

Title in English

ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL PRIORITIES OF SOLVING ENVIRONMENTAL AND INDUSTRIAL PROBLEMS OF KRYVBAS

English abstract

The purpose of the above is to determine current state and trends in mining industry of Ukraine; the environmental conditions of Kryvbas, and technological possibilities of reducing seismic effects of mass explosions in open pit. The methods of research are in the technical and economic analysis of Ukrainian mining industry, and as theoretical substantiation of technological solutions that reduce negative impact of opencast mining on the environment. Findings. The state and evolution trends of mining industry of Ukraine over the past ten years, as well as impact of mining enterprises on environment of the Kryvbas, are analyzed. It was determined that the most environmentally aggressive factor among technological processes is the explosive destruction of rocks. An analysis of the development of open pits № 3 of «ArcelorMittal Kryviy Rih» and «SouthMPC» indicates their spatial connection in the coming years. The immediate elimination of rocky whole between open pits is complicated both spatially and technologically, especially due to seismic constraints, but the solutions and measures developed by authors simplify and secure this stage as much as possible. Conclusions. Adaptation of the author's analytical substantiation of technology of rocks destruction to specific conditions of elimination the rock mass, which divides the neighboring open pits, is really promising. The originality of the research lies in considering adjacent mines as a single complex dynamic system. Also, has adaptation of author's analytical substantiation for technology of rock-blasting destruction to specific conditions of elimination of rock mass separating adjacent open-cast. Practical implications lies in fact that the results of research is determined by the high level of suitability for their use in design of the mining operations of the open pits «ArcelorMittal KR» and «SouthMPC».

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: гірнича промисловість, відкрита розробка, вибухове руйнування, mining industry, open pit, explosive destruction
УДК: 622.271:622.235
Бібліографічний опис: Вілкул Ю. Г. Організаційно-технологічні пріоритети вирішення екологічних і промислових проблем Кривбасу / Ю. Г. Вілкул, А. А. Скачков, С. О. Жуков // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 2(86). – С. 127-140.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2019 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2019
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 06 Dec 2019 10:37
Last Modified: 06 Dec 2019 10:37
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16609

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year