Робоча програма навчальної дисципліни «Символьні обчислення та комп’ютерна алгебра» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Symbolic computing and computer algebra" educational and professional program «Information systems and technologies» specialty 126 «Information systems and technologies»

Downloads

Downloads per month over past year

04-05-60 Гладка, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Символьні обчислення та комп’ютерна алгебра» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Symbolic computing and computer algebra" educational and professional program «Information systems and technologies» specialty 126 «Information systems and technologies». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
04-05-60 (1).pdf

Download(5MB) | Preview

Abstract

Навчальна дисципліна «Символьні обчислення та комп’ютерна алгебра» входить до циклу фахової підготовки студентів-бакалаврів зі спеціальності «Інформаційні системи та технології» і є важливою складовою фундаментальної підготовки фахівців в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Як відомо, комп'ютери були створені в першу чергу для проведення наукових та інженерних розрахунків. За багато років було розроблено низку різних математичних пакетів, призначених для розв'язування типових задач (завдання лінійної алгебри, інтегрування, вирішення диференціальних рівнянь тощо). Найбільш відомими сьогодні є такі пакети: Mathematica (фірми Wolfram Research), Maple (фірми Waterloo Maple Inc), Matlab (фірми The MathWorks), MathСad (фірми MathSoft Inc). Характерною особливістю пакету MathСad є використання звичних стандартних математичних позначень. Пакет орієнтований на проведення числових розрахунків, але має вбудований символьний процесор Maple, що дозволяє виконувати аналітичні перетворення. MathСad є середовищем візуального програмування, тобто не вимагає знання специфічного набору команд. Простота освоєння, дружній інтерфейс, відносна невибагливість до можливостей комп'ютера стали головними причинами того, що саме цей пакет був обраний для навчання студентів. В курсі «Символьні обчислення та комп’ютерна алгебра» розглядаються різноманітні практичні завдання числового аналізу (розв'язування систем лінійних і нелінійних рівнянь, диференціальних рівнянь, апроксимація функцій тощо), які в подальшому будуть використовуватися студентами для вирішення завдань математичного та комп'ютерного моделювання. Вивчення здобувачами вищої освіти основ комп’ютерної алгебри в рамках пропонованого курсу дозволить їм краще оволодіти фаховими дисциплінами, а також використовувати прикладні математичні пакети для подальшого навчання. The discipline «Symbolic computing and computer algebra» is part of the professional training of students-bachelors in the specialty «Information Systems and Technologies» and is an important component of fundamental training of specialists in the field of computer science and information technologies. As you know, computers were created primarily for scientific and engineering calculations. Over the years, a number of different mathematical packages have been developed to solve typical problems (problems of linear algebra, integration, solution of differential equations, etc.). The most famous packages today are: Mathematica (Wolfram Research), Maple (Waterloo Maple Inc), Matlab (The MathWorks), MathCad (MathSoft Inc). A characteristic feature of the MathCad package is the use of the usual standard mathematical notation. The package is designed for numerical calculations, but has a built-in Maple character processor that allows for analytical transformations. MathCad is a visual programming environment, ie it does not require knowledge of a specific set of commands. Simplicity of development, friendly interface, relative unpretentiousness to the capabilities of the computer were the main reasons that this package was chosen for teaching students

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-05-60, представлення даних, перетворення виразів, MathCAD, прикладні математичні пакети, data representation, expression transformation, MathCAD, Applied Mathematical Packages
Шифр: 04-05-60
Subjects: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 126 Інфомаційні системи і технології
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Комп'ютерних технологій та економічної кібернетики
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 18 Dec 2019 13:56
Last Modified: 18 Dec 2019 13:56
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16706

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year