Робоча програма навчальної дисципліни «Методика професійного навчання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» спеціальності 015 «Професійна освіта», спеціалізації 015.10 «Комп’ютерні технології». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Methods of professional education" educational and professional program «Professional education. Computer Technologies» specialty 015 «Professional education»

Downloads

Downloads per month over past year

04-05-61 Гладка, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика професійного навчання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» спеціальності 015 «Професійна освіта», спеціалізації 015.10 «Комп’ютерні технології». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Methods of professional education" educational and professional program «Professional education. Computer Technologies» specialty 015 «Professional education». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
04-05-61 (1).pdf

Download(7MB) | Preview

Abstract

Навчальна дисципліна «Методика професійного навчання» входить до циклу професійної підготовки студентів-бакалаврів зі спеціальності 015 «Професійна освіта» спеціалізації 015.10 «Комп’ютерні технології» і є важливою складовою фундаментальної підготовки фахівців в галузі професійної освіти та інформаційних технологій. Зміст і структуру навчальної дисципліни розроблено з урахуванням специфіки навчальної діяльності ІТ спеціаліста-педагога, яка включає два компоненти – технічний, як фахівця з розроблення комп'ютерних програм, та педагогічний, як викладача професійного навчання в галузі комп'ютерних технологій. Процес підготовки майбутніх викладачів професійного навчання має забезпечити їм розуміння сутності та змісту методичної діяльності; усвідомлення механізму трансформування технічного знання в педагогічну систему навчання та методику дидактичного проектування. Для реалізації основного завдання курсу – навчити студентів управляти навчальним процесом, необхідно сформувати у них компетентності з уміння проектувати власну діяльність на заняттях. В рамках курсу детально розглядаються всі необхідні види діяльності викладача з підготовки до навчальних занять, що включають опис алгоритмів діяльності та практичні приклади їх реалізації в навчальному процесі. Особливу увагу приділяється проектуванню діяльності, етапами якого є конструювання змісту освіти, аналіз та прогнозування мети навчання, діагностика стану навчального процесу, конструювання навчальних матеріалів та вибір технологій навчання. Вивчення студентами основ методики професійного навчання в рамках пропонованого курсу дозволить їм сформувати професійні компетентності, використовувати набуті знання і навички для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності. The course «Methods of professional education» is part of the professional training of students-bachelors in the specialty 015 «Professional education» of the specialty 015.10 "Computer Technologies" and is an important component of the fundamental training of professionals in the field of vocational education and information technology. The content and structure of the course was tailored to the specificities of the educational activities of the IT-professional and pedagog, which includes two components – technical, as a specialist in computer software development, and pedagogical, as a teacher of professional training in computer technology. The process of preparing future the professional education teachers should provide them with an understanding of the nature and content of methodical activities; awareness of the mechanism of transformation of technical knowledge into pedagogical system of teaching and methodology of didactic design. To realize the main objective of the course – to teach students to manage the educational process, it is necessary to form competencies in them to be able to design their own activities in the sessions. The course examines in detail all the necessary activities of the teacher in preparation for training, including a description of the algorithms of activity and practical examples of their implementation in the educational process. Particular attention is paid to the design of activities, the stages of which are the design of the content of education, analysis and prediction of learning goals, diagnostics of the educational process, the design of educational materials and the choice of learning technologies. Studying the basics of methods of professional education in the course offered by students will allow them to form professional competences, use the acquired knowledge and skills for further learning and future professional activity

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-05-61, методика, професійне навчання, професійна освіта, комп'ютерні технології, проектування навчального процесу, технології навчання, methods, vocational training, professional education, computer technologies, design of educational process, technology of training
Шифр: 04-05-61
Subjects: Шифр галузі знань > 15 Автоматизація та приладобудування
Шифр галузі знань > 15 Автоматизація та приладобудування > 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Комп'ютерних технологій та економічної кібернетики
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 18 Dec 2019 14:10
Last Modified: 18 Dec 2019 14:10
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16707

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year