Робоча програма навчальної дисципліни «Додаткові розділи дискретної математики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Additional Sections of Discrete Mathematics" educational and professional program «Information systems and technologies» specialty 126 «Information systems and technologies»

Downloads

Downloads per month over past year

04-05-62 Гладка, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Додаткові розділи дискретної математики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Additional Sections of Discrete Mathematics" educational and professional program «Information systems and technologies» specialty 126 «Information systems and technologies». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
04-05-62 (1).pdf

Download(4MB) | Preview

Abstract

Навчальна вибіркова дисципліна «Додаткові розділи дискретної математики» є продовженням нормативної дисципліни «Комп'ютерна дискретна математика», що входить до циклу загальної підготовки студентів-бакалаврів зі спеціальності «Інформаційні системи та технології» і є важливою складовою фундаментальної підготовки фахівців в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Стрімкий розвиток комп'ютерної техніки та інформаційних технологій став потужним джерелом новітніх ідей і задач, сприяв появі нових дисциплін і напрямів математичних досліджень, серед яких особливо вирізняється такий розділ сучасної математики як дискретна математика, що дає фахівцям фундаментальні базові теоретичні знання. В курсі «Додаткові розділи дискретної математики» поглиблено вивчається такий розділ дискретної математики як теорія графів, що є потужним апаратом для розв’язування прикладних завдань найрізноманітніших галузей науки і техніки, до яких належать, наприклад: проектування інформаційних систем, аналіз та синтез мереж зв’язку та дослідження скінченних автоматів, мережне планування і керування, вибір оптимальних маршрутів та потоків у мережах, моделювання систем та процесів тощо. В рамках дисципліни студентам пропонується створити програмний проект (бібліотеку програмних застосувань), що реалізуватиме основні функції для роботи з графами. Вивчення здобувачами вищої освіти додаткових розділів дискретної математики в рамках пропонованого курсу дозволить їм краще оволодіти фаховими дисциплінами, а також використовувати апарат дискретної математики для подальших прикладних досліджень. The elective discipline «Additional sections of discrete mathematics» is a continuation of the normative discipline «Computer Discrete Mathematics», which is part of the general training of students-bachelors in the specialty «Information Systems and Technologies» and is an important component of fundamental training of specialists in the field of computer science and information technologies. The rapid development of computer technology and information technologies has become a powerful source of new ideas and problems, and has contributed to the emergence of new disciplines and areas of mathematical research, among which is particularly distinguished by such a section of modern mathematics as discrete mathematics, which gives specialists basic theoretical knowledge. The course «Additional sections of discrete mathematics» examines such a section of discrete mathematics as graph theory, which is a powerful apparatus for solving the applied problems of various fields of science and technology to which they include, for example: information systems design, analysis and synthesis of networks finite state machine learning, network planning and control, selecting optimal routes and flows in networks, modeling systems and processes, and more. As part of the course, students are encouraged to create a software project (software application library) that implements basic functions for working with graphs. Studying additional sections of discrete mathematics within the offered course will allow them to better master the professional disciplines and use the apparatus of discrete mathematics for further applied research

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-05-62, дискретна математика, теорія графів, обхід графів, алгоритми пошуку найкоротших шляхів, мережі, потоки, discrete mathematics, graph theory, bypass graphs, algorithms for finding the shortest paths, networks, flows
Шифр: 04-05-62
Subjects: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 126 Інфомаційні системи і технології
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Комп'ютерних технологій та економічної кібернетики
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 20 Dec 2019 11:51
Last Modified: 20 Dec 2019 11:51
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16708

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year