Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів вищої освіти навчальних груп спортивного виховання першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline PHYSICAL EDUCATION for higher education athletes from basketball sports excellence groups specialty ALL SPECIALTIES

Downloads

Downloads per month over past year

09-02-19 Сотник, О. В. and Кисіль, В. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів вищої освіти навчальних груп спортивного виховання першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline PHYSICAL EDUCATION for higher education athletes from basketball sports excellence groups specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
09–02–19 (1).pdf

Download(2MB) | Preview

Abstract

аскетбол є самостійною складовою навчальної дисципліни «Фізичне виховання». Використання технічних елементів гри з баскетболу сприяє розширенню у студентів арсеналу рухових навичок і розвитку основних фізичних якостей: швидкості, витривалості, координації рухів, сили, стрибучості. Раціональне дозування фізичних навантажень удосконалює функціональні системи організму, покращує рівень фізичного стану здоров'я, фізичної ідготовленості, працездатності студентів і якості життя. Головним завданням занять з баскетболу є підвищення ефективності процесу фізичного виховання студентів на навчальних заняттях та у вільний від навчання час. Навчальна програма з баскетболу розрахована для студентів початкового рівня і включає наступні розділи: теоретична підготовка, методична підготовка, практична підготовка (загальна та спеціальна фізична, технічна, тактична, інтегральна), інструкторська та суддівська практика, самостійна робота, контрольні вправи. Навчальна програма забезпечує формування таких компетентностей студентів: – пізнавальної – ознайомлення студентів з історією, теорією, технікою й тактикою баскетболу, оздоровчим впливом гри на організм молодої людини; – практичної – розвиток основних фізичних якостей (швидкості, витривалості, спритності, сили тощо); – творчої – гармонійний розвиток студентів, формування в них індивідуального стилю пізнавальної і творчої діяльності; – соціальної – формування мотиваційних налаштувань до фізичного, розумового, духовного самовдосконалення, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості (працелюбства, наполегливості, відповідальності, самоконтролю) тощо. Basketball is an independent component of the discipline «Physical Education». The use of technical elements of the game of basketball contributes to the expansion of the student’s arsenal of motor skills and the development of basic physical qualities: speed, endurance, coordination of movements, strength, jumping. Rational dosage of physical activity improves the functional systems of the body, improves the level of physical health, physical fitness, student performance and quality of life. The main objective of basketball lessons is to increase the efficiency of the physical education of students in training and in their free time. Basketball curriculum is designed for entry-level students and includes the following sections: theoretical training, methodological training, practical training (general and special physical, technical, tactical, integral), instructor and referee practice, independent work, control exercises. The curriculum provides for the formation of the following competencies of students: - Cognitive - acquaintance of pupils with the history, theory, technique and tactics of basketball, the health impact of the game on the body of a young person; - Practical - development of basic physical qualities of pupils (speed, endurance, agility, strength, etc.); - Creative - harmonious development of pupils, formation in them of an individual style of cognitive and creative activity; - Social - formation of motivational attitudes in children and students youth to physical, mental, spiritual self-improvement, development of positive qualities of the emotional-volitional sphere of personality (diligence, perseverance, responsibility, self-control), etc

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 09-02-19, студенти; процес фізичного виховання; баскетбол, students; the process of physical education; basketball
Шифр: 09-02-19
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут охорони здоров'я > Теорії та методики фізичного виховання
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 26 Dec 2019 13:41
Last Modified: 26 Dec 2019 13:41
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16745

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year