Робоча програма з дисципліни «Комунікативний курс англійської мови (В1/В2)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "COMMUNICATIVE COURSE OF ENGLISH (B1/B2)" specialty all specialties of NUWEE

Downloads

Downloads per month over past year

06-09-49 Купчик, Л. Є. (2019) Робоча програма з дисципліни «Комунікативний курс англійської мови (В1/В2)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "COMMUNICATIVE COURSE OF ENGLISH (B1/B2)" specialty all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-09-49.pdf

Download(748kB) | Preview

Abstract

Знання іноземних мов є невід’ємним активом сучасної успішної людини, яка проживає у глобалізованому суспільстві, характерними рисами якого є мультикультурність і мультилінгвальність. Запропонована Радою Європи формула «Рідна мова + дві іноземні» передбачає вивчення двох іноземних мов (англійської і ще однієї європейської чи неєвропейської мови) і формування мультилінгвальної особистості. Володіння англійською мовою є незамінним атрибутом академічної та професійної міжнародної мобільності. Програма вибіркової дисципліна «Комунікативний курс англійської мови» розрахована на студентів усіх спеціальностей НУВГП, які вивчають англійську мову в усіх її аспектах в рамках комплексу підходів: компетентнісного, студенто- та завдання-орієнтованого. Мета навчання – формування комунікативної, мовної, лінгвосоціокультурної компетентності студентів в рамках студенто-, завдання- та компетентнісно-орієнтованого підходів до навчання, формування інтерактивних навичок і вмінь усного та писемного англомовного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності на переході від рівня В1 до рівня В2 згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти; забезпечення практичного володіння англійською мовою як засобом усного і письмового спілкування на рівні незалежного користувача, що уможливлює усунути прогалини у знаннях англійської мови. «Комунікативний курс англійської мови», вивчення якого передбачає використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання міжкультурної комунікації, соціальних форм роботи, є одним із шляхів розвитку стратегій вивчення іноземних мов, формування мультикультурної і мультилінгвальної особистості, здатної розвивати навички вивчення іноземних мов упродовж життя. Fluency in foreign languages is a crucial asset of a modern, successful person living in a globalized society, which is characterized by multiculturalism and multilingualism. The formula "mothertongue + two foreign languages" proposed by the Council of Europe envisages the study of two foreign languages (English and one more European or non-European language) and the formation of a multilingual personality. Fluency in English is a must for international academic and professional mobility. The program of an elective “Communicative Course of English B1/B2” is intended for students of all NUWEE majors, who learn English in its all aspects within the set of approaches: competence, student- and task-oriented. It is aimed at the formation of communicative competence of students , the formation of interactive skills and abilities of oral and written English-language communication with the consistent improvement of each particular type of activity within the B1/B2-levels according to the Common European Framework of Reference for Languages; provision of practical skills in the English language as a means of oral and written communication at the level of an independent user. The “Communicative Course of English B1/B2” involves the use of modern information and communication technologies of learning intercultural communication, BBC documentaries and social forms of work; and is one of the ways of developing strategies for foreign languages acquisition, formation of a multicultural and multilingual personality that can develop skills for lifelong learning of foreign languages (LLL)

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-09-49, усі спеціальності НУВГП, англійська мова, рівень В1/В2, кому-нікативний курс, знання, наука, технології, сучасний світ, all NUWEE majors, English, level B1/B2, communicative course, knowledge, science, technology, modern world
Шифр: 06-09-49
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Іноземних мов
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 10 Jan 2020 10:43
Last Modified: 10 Jan 2020 10:43
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16785

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year