Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінально-процесуальне доказування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти денної та заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохороння діяльність». Program of the Discipline CRIMINAL PROCESS specialt 262 « Law enforcement activities»

Downloads

Downloads per month over past year

07-04-35 Ляш, А. О. and Садовнік, В. П. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінально-процесуальне доказування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти денної та заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохороння діяльність». Program of the Discipline CRIMINAL PROCESS specialt 262 « Law enforcement activities». [Робочі програми]

[img] Text
07-04-35.pdf

Download(692kB)

Abstract

Кримінальне процесуальне доказування - це діяльність слідчого, прокурора, слідчого судді і суду, а також інших учасників кримінального провадження, яка здійснюється у встановленій законом процесуальній формі і спрямована на збирання, перевірку та оцінку доказів з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Доказування є серцевиною кримінальної процесуальної діяльності, займає в ній основне місце. Воно відбувається на всіх стадіях кримінального процесу, починаючи з моменту прийняття слідчим, прокурором заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або самостійного виявлення ними з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про його вчинення. Доказування здійснюється визначеними кримінальним процесуальним законом суб'єктами доказування. Доказування - це така діяльність, яка відбувається лише у встановленій кримінальним процесуальним законом формі. Іншими словами, докази можуть бути зібрані та перевірені тільки тими способами, які передбачені КПК і гарантують отримання достовірної інформації. Коли ж буде встановлено, що докази були одержані, закріплені і перевірені без додержання форми слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, то це є підставою для визнання їх недопустимими доказами. Criminal procedural evidence is the activity of an investigator, prosecutor, investigating judge and court, as well as other participants in criminal proceedings, which is carried out in the form established by law and aimed at gathering, checking and evaluation of evidence in order to establish the circumstances to be proved. Evidence is at the heart of criminal procedural activity and occupies a major place in it. It takes place at all stages of the criminal process, starting with the moment when the investigator, the prosecutor accepts the statement, reports the criminal offense or independently detects them from any source of circumstances that may testify to its commission. The evidence is carried out by the subjects of evidence determined by the criminal procedural law. Evidence is an activity that takes place only in the form established by the criminal procedural law. In other words, evidence can only be collected and verified in ways that are provided by the CCP and guarantee reliable information. When it is established that the evidence has been obtained, secured and verified without observing the form of investigative (investigative) and other procedural actions, then it is a ground for declaring them inadmissible evidence. The Plenum of the Supreme Court of Ukraine stated this in paragraph 19 of Resolution No. 9 of November 1, 1996 "On the Application of the Constitution of Ukraine in the Administration of Justice", stating that the evidence should be admitted to be obtained illegally, for example, when their collection and securing was carried out either in violation of the human rights and citizens guaranteed by the Constitution of Ukraine, established by the criminal procedure legislation, or not authorized by a person or body, or by actions not provided for by procedural rules

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-04-35, докази, доказування, кримінальний процес, кримінальне провадження, елементи доказування, evidence, evidence, criminal process, criminal proceedings, elements of evidence
Шифр: 07-04-35
Subjects: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 262 Правоохоронна діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Відновного правосуддя та приватної детективної діяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 31 Jan 2020 12:26
Last Modified: 31 Jan 2020 12:26
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16894

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year