Робоча програма навчальної дисципліни «Геотектоніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю». Program ofthe Discipline «Geotectonics» Specialty 103 "Sciences are about Earth" Specialization «Geololgi»

Downloads

Downloads per month over past year

01-05-99 Мельничук, В. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Геотектоніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю». Program ofthe Discipline «Geotectonics» Specialty 103 "Sciences are about Earth" Specialization «Geololgi». [Робочі програми]

[img] Text
01-05-99 pdf.pdf

Download(1MB)

Abstract

Навчальна дисципліна «Геотектоніка» є обов’язковою для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю» і належить до дисциплін циклу професійної підготовки. Вивчається студентами 4 курсу у 7-му семестрі в обсязі 120 годин. Курс «Геотектоніка » має на меті ознайомлення студентів з особливостями будови головних структурних елементів земної кори (континентальних платформ, рухливих поясів та геосинкліналей, епігеосинклінальних та епіплатформних орогенів, рифтів, океанів та ін.), закономірностей їх розвитку як геологічної основи металогенічного аналізу й прогнозної оцінки територій. Студенти отримують вміння проводити палеотектонічний аналіз (аналіз фацій та аналіз потужностей, формаційний аналіз); складати тектонічні схеми територій. Еducational discipline «Geotectonics» is obligatory for the bread winners of higher education of the first (bachelor) level, that study on the educationallyс professional program "Geology" to speciality 103 "Sciences about Earth" and it belong to disciplines of cycle of professional preparation. Studied by the students of 4 courses in a 7th semester in a volume 120 hours. Courses "Geotectonics " has for an object acquaintance of students with the features of structure of main structural elements of the earth's crust (continental platforms, movable belts and geosynclines epigeosinclinal and platforms eps orogens, rifts, oceans and other), conformities to law of their development as geological basis of metalogeneze analysis and prognosis estimation of territories. Students get ability to conduct a paleotectonic analysis (analysis of facies and analysis of powers, structure analysis); to fold the tectonic charts of territories

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-05-99, Тектоніка, структура, платформи, рухомі пояси, геосинкліналі, орогени, рифти, плити, спредінг, субдукція, Tectonics, structure, platforms, movable belts, geosynclines, orogens, rifts, flags, spreding, subdukcion
Шифр: 01-05-99
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 103 Науки про Землю
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Геології та гідрології
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 04 Feb 2020 13:19
Last Modified: 10 Feb 2020 09:47
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16918

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year