Робоча програма навчальної дисципліни «Геоло́гія на́фти і га́зу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія», спеціальносіі 103 «Науки про Землю». Program ofthe Discipline „Oil and Gas Geology” Specialty 103 "Sciences are about Earth"

Downloads

Downloads per month over past year

01-05-102 Мельничук, В. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Геоло́гія на́фти і га́зу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія», спеціальносіі 103 «Науки про Землю». Program ofthe Discipline „Oil and Gas Geology” Specialty 103 "Sciences are about Earth". [Робочі програми]

[img] Text
01-05-102 (1).pdf

Download(987kB)

Abstract

Навчальна дисципліна Геоло́гія на́фти і га́зу є вибірковою для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю» і належить до дисциплін циклу професійної підготовки. Вивчається студентами 4 курсу у 8-му семестрі в обсязі 135 годин. Курс «Геоло́гія на́фти і га́зу» має на меті ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями нафтогазової геології, методикою проведення комплексу різноманітних досліджень, що проводяться у процесі геологорозвідувальних робіт на вуглеводні. Студенти отримають: знання про геологічні особливості основних нафтогазоносних провінцій, речовинний склад та походження вуглеводнів, про нафтогазові пастки, породи-колектори, флюїдоупори та умови залягання нафтогазових покладів; вміння застосовувати методи досліджень, критерії прогнозування при пошуках і розвідці скупчень вуглеводнів, давати їх кількісну оцінку. The course ́"Oil and Gas Geology" is selective for the first (bachelor) level higher education students who study under the geology educational program of specialty 103 "Earth Sciences" and belongs to the disciplines of the professional training cycle. It is studied by students of 4 courses in the 8th semester in the amount of 135 hours. The course "Oil and Gas Geology" aims to familiarize students with the basic theoretical provisions of oil and gas geology, the method of conducting a variety of various studies conducted in the process of exploration for hydrocarbons. Students will gain: knowledge about geological features of major oil and gas provinces, material composition and origin of hydrocarbons, oil and gas traps, reservoir rocks, fluid resistors and conditions of oil and gas deposits; ability to apply research methods, prediction criteria for the prospecting and exploration of hydrocarbon accumulations, to quantify them

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-05-102, нафта, газ, вуглеводні, колектори, флюїдотриви, паски, нафтогазоносні провінції, критерії, прогноз, oil, gas, hydrocarbons, reservoirs, fluids, belts, oil and gas provinces, criteria, forecast
Шифр: 01-05-102
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 103 Науки про Землю
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Геології та гідрології
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 04 Feb 2020 13:19
Last Modified: 04 Feb 2020 13:19
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16920

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year