Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 Екологія та освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища. Program of the Discipline Hydroecology Specialty 101 Ecology 183 – Technology of protection environment

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-280 Бєдункова, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 Екологія та освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища. Program of the Discipline Hydroecology Specialty 101 Ecology 183 – Technology of protection environment. [Робочі програми]

[img] Text
05-02-280 (1).pdf

Download(1MB)

Abstract

Основним напрямком курсу «Гідроекологія» є формування у майбутніх фахівців-екологів сучасних знань про гідрологію, морфометрію, структуру і функціонування водних екосистем та розуміння суті їх екологічних процесів. У розрізі дисципліни вода розглядається як активне середовище, що впливає на береги, русло, природні та господарські об’єкти, екологічний стан, закономірності розвитку гідроекосистем під впливом алохтонних та автохтонних процесів. Особлива увага приділяється явищам взаємодії ценозів гідробіонтів між собою та навколишнім середовищем та їх значення в процесах самоочищення води. Дисципліна сприяє подальшому вивченню студентами способів захисту гідроекосистем від забруднення і виснаження та прийняття управлінських рішень для поліпшення якості водного середовища. The main direction of the course "Hydroecology" is the formation of future environmentalists of modern knowledge about the hydrology, morphometry, structure and functioning of aquatic ecosystems and understanding the essence of their environmental processes. In the context of the discipline, water is considered as an active environment affecting the banks, the channel, natural and economic objects, the ecological state, patterns of development of hydro ecosystems under the influence of alohton and autochthon processes. Particular attention is paid to the phenomena of interaction of aquatic organisms with their environment and their significance in the processes of water self-purification. The discipline helps to further study the students ways of protecting hydro ecosystems from pollution and exhaustion and making managerial decisions for improving the quality of the water environment

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-02-280, гідрологія, морфометрія, водне середовище, гідробіонти, біопродукція, евтрофікація, забруднення, токсифікація, якість, екологічний стан, hydrology, morphometry, aqueous medium, hydrobionts, bioproduction, eutrophication, pollution, toxification, quality, ecological status
Шифр: 05-02-280
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Геології та гідрології
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 04 Feb 2020 13:19
Last Modified: 04 Feb 2020 13:19
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16922

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year