Робоча програма «Гідравліка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за скороченим терміном навчання на основі диплому молодшого спеціаліста за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за освітніми програмами «Водна інженерія та водні технології», «Гідротехнічне будівництво» та «Гідроінформатика» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline "Hydraulics" Specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies»

Downloads

Downloads per month over past year

01-04-46 Мельничук, І. М. (2020) Робоча програма «Гідравліка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за скороченим терміном навчання на основі диплому молодшого спеціаліста за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за освітніми програмами «Водна інженерія та водні технології», «Гідротехнічне будівництво» та «Гідроінформатика» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline "Hydraulics" Specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies». [Робочі програми]

[img] Text
01-04-46.pdf

Download(716kB)

Abstract

Вивчення основних законів спокою, рівноваги та руху рідини і газу та їх взаємодія з твердими тілами є однією з важливих частин у підготовці фахівців за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Дисципліна «Гідравліка» надає знання про основні: фізико-механічні характеристики рідини і газу; поняття та розрахункові залежності для гідравлічних розрахунків технічних систем; моделі потоків рідини та газу. Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують вміння визначати параметри та гідравлічні елементи живого перерізу потоку у безнапірних системах при русі рідини та користуватися нормативною і довідковою літературою з питань, які вивчаються. При цьому використовуються знання отримані в результаті вивчення інших дисциплін фундаментальної підготовки і формується фахівець здатний розрахувати гідравлічні параметри та елементи нових технічних систем та технічних систем, які потребують реконструкції. The study of the basic laws of rest, equilibrium and fluid and gas movement and their interaction with solidsis one of the important parts in the training of specialists in the specialty "Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies". During the study of this discipline, students are able to determine the parameters and hydraulic elements of the live flow section in pressure systems with steady motion and use the reference literature on the topics being studied. In this case, the knowledge obtained as a result of the study of other disciplines of fundamental training is used and the specialist is formed to calculate the hydraulic parameters and elements of new technical systems and technical systems that need to be reconstructed

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-04-46, абсолютний тиск, манометричний тиск, вакуумметричний тиск, сила тиску на плоску поверхню, сила тиску на криволінійну поверхню, витрата, середня швидкість, площа живого перерізу, напір, місцеві втрати напору, втрати напору по довжині, гідравлічний удар, Absolute pressure, pressure gauge, vacuum pressure, pressure force on a flat surface, pressure force on curvilinear surface, flow rate, average speed, area of living section, pressure, local pressure loss, pressure loss in length, hydraulic impact
Шифр: 01-04-46
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідротехнічного будівництва та гідравліки
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 05 Feb 2020 08:28
Last Modified: 10 Mar 2020 09:47
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16927

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year