Робоча програма з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Право» спеціальності «Право» НУВГП. Program of the Discipline FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES specialty Law

Downloads

Downloads per month over past year

06-09-51 Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. (2020) Робоча програма з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Право» спеціальності «Право» НУВГП. Program of the Discipline FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES specialty Law. [Робочі програми]

[img] Text
06-09-51 (1).pdf

Download(709kB)

Abstract

Знання іноземних мов є невід’ємним активом сучасної успішної людини, яка проживає у глобалізованому суспільстві, є необхідним складником її розвитку та професійного становлення. Володіння англійською мовою є незамінним атрибутом академічної та професійної міжнародної мобільності. Програма дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» розрахована на студентів спеціальності «Право» НУВГП, які вивчають англійську мову в рамках комплексу підходів: компетентнісного, студенто- та завдання-орієнтованого задля підвищення їх рівня володіння мовою з метою складання вступного іспиту з англійської мови для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (бакалавра). Мета навчання – сформувати і розвинути у студентів екзаменаційні стра-тегії та систематизувати і поглибити лексичний і граматичний матеріал рівня В2 згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти для складання вступного іспиту з англійської мови для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (бакалавра) в рамках студенто-, завдання- та компетентнісно-орієнтованого підходів до навчання; забезпечення практичних навичок роботи з текстами академічного та побутового дискурсу і різнотиповими тестами. «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)», вивчення якого передбачає використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання, різних активних форм роботи, є одним із шляхів розвитку стратегій складання іспитів, поглиблення англомовної компетентності, які є необхідним для вивчення іноземних мов упродовж життя. Fluency in foreign languages is a crucial asset of a modern successful person living in a globalized society, a necessary component for their development and professional growth. Proficiency in English is an indispensable attribute of academic and professional international mobility. The program of a discipline “Foreign language for specific purposes (English)” is designed for NUWEE students majoring in Law, who study English within the complex of approaches: compe-tence, student- and taskoriented ones to improve their level of language proficiency in order to get ready for the entrance exam in English to be subsequently admitted to the Master course in Law. The purpose of the study is to formulate and develop students’ exam strategies and to systematize and deepen the lexical and grammatical material of B2 level in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages for getting ready for the entrance exam in English; the educational process relies on student- and task-centered and competency-oriented approaches to learning; providing practical skills in working with texts within the academic and everyday discourse and the types of exam tests. “Foreign language for specific purposes (English)”, the study of which in-volves the use of modern information and communication technologies of learning, various active forms of learning, is one of the ways to develop exam strategies, improve students’ fluency in English; these are prerequisites of learning foreign languages throughout life

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-09-51, студенти спеціальності «Право» НУВГП, англійська мова, рівень В2, екзаменаційні стратегії, тест, тест на співставлення, тест множинного вибору, лексичні одиниці рівня В2, граматичні конструкції, NUWEE students majoring in Law, English, B2 level, exam strategies, test, matching test, multiple choice test, vocabulary of B2 level, grammatical structures
Шифр: 06-09-51
Subjects: Шифр галузі знань > 8 Право
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Іноземних мов
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 10 Feb 2020 13:30
Last Modified: 10 Feb 2020 13:30
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16972

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year