Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання для здобувачів вищої освіти навчальних груп спортивного вдосконалення з волейболу (чоловіки, жінки)» першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "PHYSICAL EDUCATION for figher education applicants in volleyball sports training teams (men, women)"

Downloads

Downloads per month over past year

09-02-07 Зубрицький, Б. Д. and Цицаркін, О. В. and Підгурська, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання для здобувачів вищої освіти навчальних груп спортивного вдосконалення з волейболу (чоловіки, жінки)» першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "PHYSICAL EDUCATION for figher education applicants in volleyball sports training teams (men, women)". [Робочі програми]

[img] Text
09-02-07 (1).pdf

Download(3MB)

Abstract

Волейбол – один з найбільш захоплюючих і масових видів спорту, які отримали всенародне визнання. Він дуже популярний. Переваги волейболу полягають в порівняльній простоті обладнання, місць для гри, правил її ведення. У волейбол можуть грати всі: діти і люди похилого віку, здобувачів вищої освіти та робітники, чоловіки і жінки. Волейбол – олімпійський вид спорту, рівень його розвитку постійно підвищується. Щоб грати в волейбол, необхідно вміти швидко бігати, миттєво змінювати напрямок і швидкість руху, високо стрибати, володіти силою, спритністю і витривалістю. Волейбол введений в програму фізичного виховання в школах, технікумах, закладах вищої освіти. Гра в волейбол вимагає максимального прояву фізичних можливостей, вольових зусиль і вміння користуватися набутими навичками. Формування рухових навичок техніки прийомів гри нерозривно пов'язане з розвитком фізичних якостей. Від рівня розвитку фізичних якостей і здібностей волейболістів залежить оволодіння техніко-тактичними навичками. Чим вищий рівень розвитку спеціальних якостей і здібностей, тим легше оволодіти основами раціональної техніки й тактичними діями. Фізичну підготовку волейболіста умовно можна поділити на загальну й спеціальну. Загальна фізична підготовка спрямована на зміцнення здоров'я, всебічний розвиток і розширення функціональних можливостей організму. Особливу увагу приділяють розвиткові фізичних якостей, які недостатньо розвиваються спеціальними вправами. Фізичні якості розвиваються при оволодінні руховими діями. А тому на заняттях з волейболу слід використовувати вправи для розвитку сили, швидкості, витривалості, спритності, гнучкості й стрибучості. Спеціальна фізична підготовка. Мета спеціальної фізичної підготовки — розвиток фізичних якостей і здібностей, специфічних для волейболу. Спеціальна фізична підготовка тісно взаємозв'язана з оволодінням і вдосконаленням прийомів техніки гри. Основним засобом спеціальності фізичної підготовки є спеціальні (підготовчі) вправи. Volleyball is one of the most exciting and popular sports that has received national recognition. It is very popular. The advantages of volleyball are the comparative simplicity of the equipment, places for play, rules of it`s conduct. Volleyball can be played by everyone: children and the elderly, students and workers, men and women. Volleyball is an Olympic sport, and it`s level of development is constantly increasing. To play volleyball, you need to be able to run fast, instantly change direction and speed, jump high, possess strength, agility and endurance. Volleyball is introduced into the physical education program in schools, colleges and universities. Playing volleyball requires the maximum manifestation of physical abilities, volitional efforts and the ability to use the acquired skills. The level of development of physical qualities and abilities of volleyball players depends on mastering technical and tactical skills. The higher the level of development of special qualities and abilities, the easier it is to master the basics of rational technology and tactical actions Physical training of the volleyball player can be divided into general and special. General physical training is aimed at promoting health, comprehensive development and enhancing the functionality of the body. Particular attention is paid to the development of physical qualities that are not sufficiently developed by special exercises. Physical qualities develop when mastering motor actions. Therefore, volleyball exercises should be used to develop strength, speed, endurance, agility, flexibility and jumping. Special physical training The purpose of special physical training is to develop the physical qualities and abilities specific to volleyball. Special physical training is closely linked to mastering and improving the techniques of the game. The main means of specialty physical training are special (preparatory) exercises

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 09–02–07, аут, блок, витривалість, волейбол, волейбольний майданчик, м’яч, ліберо, подача, рухливість, спритність, сітка, стрибучість, нападаючий удар, швидкість, фізична підготовка, out, bloc, endurance, volleyball, volleyball court, ball, libero, serving the ball, mobility, agility, net, jumping, attack hit, speed, physical training
Шифр: 09-02-07
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Кафедра фізичного виховання
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 20 Feb 2020 11:45
Last Modified: 20 Feb 2020 11:45
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17116

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year