Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірності та математична статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Probability theory and mathematical statistic" specialty 123 "Computer Engineering"

Downloads

Downloads per month over past year

04-04-57 Замрій, Б. А. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірності та математична статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Probability theory and mathematical statistic" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

[img] Text
04-04-57 (1).pdf

Download(762kB)

Abstract

Програма навчальної дисципліни “Теорія ймовірності та математична статистика” складена відповідно до стандарту вищої освіти спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”. Дисципліна є важливим складником підготовки майбутніх фахівців з інформаційних систем і технологій. Інформація може носити статистичний характер і для її аналізу потрібно застосовувати методи теорії. Програмою передбачено вивчення основ комбінаторики, випадкові події та їх імовірності, випадкові величини, обробка статистичної інформації, прийняття статистичних рішень, вимірювання взаємозв’язків. Важливими для спеціальності є й розділи математичної статистики, включені в цю програму. Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна “Теорія ймовірності та математична статистика” викладається після вивчення студентами курсу “Вища математика”, передує вивченню дисципліни “Захист інформації в інформаційних системах”. The program of courses "Probability theory and mathematical statistics" is compiled in accordance with the higher education standard of specialty 123 "Computer Engineering". Discipline is an important component of the training of future information systems and technology professionals. Information can be statistical in nature and theory needs to be used to analyze it. The program provides a study of the basics of combinatorics, random events and their probabilities, random variables, processing of statistical information, making statistical decisions, measuring relationships. Also important for the specialty are the sections of mathematical statistics included in this program. Interdisciplinary Relations: The discipline "Probability Theory and Mathematical Statistics" is taught after the students of the course "Higher Mathematics", before the study of the discipline "Information Protection in Information Systems"

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-04-57, теорія ймовірностей, математична статистика, випадкова подія, імовірність, математичне сподівання, випадкова величина, probability theory, mathematical statistics, adventure, probability, mathematical expectation, random variable
Шифр: 04-04-57
Subjects: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 123 Комп’ютерна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Обчислювальної техніки
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 20 Feb 2020 11:58
Last Modified: 20 Feb 2020 11:58
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17129

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year