Робоча програма "Аналітична журналістика" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "Analytical journalism", "Public management and administration"

Downloads

Downloads per month over past year

06-14-119 Галич, О. А. (2020) Робоча програма "Аналітична журналістика" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "Analytical journalism", "Public management and administration". [Робочі програми]

[img] Text
06-14-119 (1).pdf

Download(658kB)

Abstract

«Аналітична журналістика» – це навчальна дисципліна, що формує у студентівзнання про специфіку аналітичних жанрів, їхній стан і перспективи розвитку. Предметом аналітичної журналістики виступають актуальні суспільні явища, події, процеси, ситуації і пов’язані з ними теоретичні та практичні проблеми суспільного розвитку. Щоб розібратися в цьому, майбутній управлінець мусить уміти з’ясовувати причини та умови розвитку подій, визначати приховані мотиви і наміри дій у тій чи іншій ситуації, оцінювати правильність вибору засобів та шляхів розвитку ситуації, обґрунтованості точок зору та ідей. Аналітичні матеріали мають великий обсяг, оскільки неможливо коротко розкрити сутність того, що відбувається. В аналітичній журналістиці важливою є думка, породжена фактами, а також емоції автора, породжені цією думкою. Вивчення дисципліни «Аналітична журналістика» допоможе підвищити рівень підготовки студентів спеціальності «Публічне управління та адміністрування», розвивати їхні навички в аналізі аналітичних текстів. “Analytical journalism” is a discipline that provides students with knowledge about the specificity of analytical genres, their status and development prospects. The subject of analytical journalism is the actual social phenomena, events, processes, situations and related theoretical and practical problems of social development. To understand this, a future manager must be able to find out the causes and conditions of events, determine the hidden motives and intentions of actions in a particular situation, evaluate the correct choice of means and ways of development of the situation, validity of points of view and ideas. Analytical materials are large in scope because it is impossible to briefly summarize what is happening. In analytical journalism, the thought generated by the facts and the emotions generated by the thought are important. Studying the discipline "Analytical Journalism" will help to increase the level of preparation of students of the specialty "Public management and administration", develop their analytical skills in analytical texts

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-14-119, аналітична журналістика, стаття, репортаж, кореспонденція, рецензія, лист, жанр, analytical journalism, article, report, correspondence, review, sheet, genre
Шифр: 06-14-119
Subjects: Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 21 Feb 2020 10:21
Last Modified: 21 Feb 2020 10:21
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17151

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year