Робоча програма практики з програмування для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 123 "Комп’ютерна інженерія". PROGRAMMING PRACTICE WORKING PROGRAM specialty 123 "Computer Engineering"

Downloads

Downloads per month over past year

04-04-55 Ольшанський, П. В. (2020) Робоча програма практики з програмування для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 123 "Комп’ютерна інженерія". PROGRAMMING PRACTICE WORKING PROGRAM specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

[img] Text
04-04-55 (1).pdf

Download(920kB)

Abstract

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі і державного управління. Згідно Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Students' practice is an integral part of the process of preparation of spe-cialists in higher education institutions and is carried out at appropriate facilities equipped with educational institutions, as well as in modern enterprises and or-ganizations of various branches of economy, education, healthcare, culture, trade and public administration. According to the Regulations on the practice of students of higher educa-tional institutions of Ukraine the purpose of practice is to master students with modern methods, forms of organization and tools in the field of their future pro-fession, the formation of them, based on obtained in the higher educational insti-tution of knowledge, professional skills and skills for making independent decisions during specific work in real market and production conditions, education needs to systematically renew their ment and creatively apply them in practice

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-04-55, комп’ютерна інженерія, техніка безпеки, пожежна безпека, комплексний звіт, computer engineering, safety engineering, fire safety, complex report
Шифр: 04-04-55
Subjects: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 123 Комп’ютерна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Обчислювальної техніки
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 21 Feb 2020 10:30
Last Modified: 21 Feb 2020 10:30
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17161

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year