Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (скорочені навчальні плани), які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the discipline "Analysis of economic activity" specialty 071 «Accounting and taxation»

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-86 Міклуха, О. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (скорочені навчальні плани), які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the discipline "Analysis of economic activity" specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

[img] Text
06-02-86 (1).pdf

Download(778kB)

Abstract

Дисципліна «Аналіз господарської діяльності» спрямована на вироблення у студентів навичок самостійної роботи з проведення аналітичних досліджень господарської діяльності підприємства в умовах автоматизації обліку і звітності. Вона гармонійно поєднує завдання теоретичного та практичного характеру. Дисципліна «Аналіз господарської діяльності» розрахована передусім на студентів економічних спеціальностей, що згідно з навчальними планами вивчають дисципліну «Аналіз господарської діяльності». Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: володіти методичним інструментарієм аналізу господарської діяльності підприємств, розуміти особливості практики здійснення аналізу діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності. Робочою програмою навчальної дисципліни передбачено освоєння здобувачами навчального матеріалу що викладається у дев’яти темах, які об’єднані у двох змістових модулях – «Організація і методика аналізу фінансових результатів та фінансового стану підприємства» та «Аналіз ресурсів підприємства та їх використання». З метою закріплення теоретичних знань програмою навчальної дисципліни передбачені лекції, лабораторні заняття та самостійна робота студентів. The discipline "Business Analysis" is aimed at developing students' skills of independent work in conducting analytical studies of business activity of the enterprise in terms of accounting and reporting automation. It harmoniously combines theoretical and practical tasks. The discipline "Business Analysis" is designed primarily for students of economic specialties who study the discipline "Business Analysis" according to the curricula. After studying the discipline, the student should be able to: have a methodological toolkit for analyzing the economic activity of enterprises, to understand the peculiarities of the practice of analyzing the activity of enterprises of different forms of ownership, organizational and legal forms of economic activity and types of economic activity. The work program of the discipline envisages mastering of the educational material, which is taught in nine topics, which are combined in two content modules - "Organization and methodology of analysis of financial results and financial condition of the enterprise" and "Analysis of enterprise resources and their use". In order to consolidate theoretical knowledge, the curriculum includes lectures, laboratory work and independent work of students

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-86, аналіз господарської діяльності підприємства, аналіз доходів, витрат та фінансових результатів підприємства, аналіз фінансового стану підприємства, аналіз ресурсів підприємства, методи аналізу, фінансова звітність, методи аналізу, analysis of enterprise business activity, analysis of income, expenses and financial results of the enterprise, analysis of the financial condition of the enterprise, analysis of enterprise resources, methods of analysis, financial statements, methods of analysis
Шифр: 06-02-86
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 21 Feb 2020 10:38
Last Modified: 21 Feb 2020 10:38
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17167

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year