Робоча програма “Світове господарство та міжнародні економічні відносини ” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline "WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS" specialty 071

Downloads

Downloads per month over past year

06-12-120 Клець, М. В. (2020) Робоча програма “Світове господарство та міжнародні економічні відносини ” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline "WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS" specialty 071. [Робочі програми]

[img] Text
06-12-120 (1).pdf

Download(1MB)

Abstract

Сучасний світовий економічний розвиток вирізняється небаченою раніше господарською діяльністю підприємств, фізичних осіб, країн, активним функціонуванням міжнародних організацій, що сприяло перетворенню колись розрізнених географічних регіонів і суверенних держав, побудованих за національним принципом, в цілісну систему взаємопов'язаних і взаємозалежних структур, успішне функціонування яких багато в чому залежить від подальшого зростання міжнародних контактів. Становленню нової конфігурації сучасного світового господарства в значній мірі сприяла і технологічна революція XX-XXI ст., яка істотно прискорила і спростила поширення інформації та ініціювала появу глобальних віртуальних просторів, придатних для ведення нових форм економічної діяльності. Водночас поставлений під сумнів існуючий світовий порядок, загострилися військово-політичні розбіжності країн, постійно нагадують про себе екологічні виклики, найбільш благополучні держави відчувають численні соціальні проблеми в результаті зростаючої демографічної міграції. У таких умовах для України важливим є використання як можливостей, так і ризиків цих глобальних мегатенденцій з тим, щоб без утисків забезпечити реалізацію своїх геоекономічних інтересів у майбутньому. Отримані знання з дисципліни «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» сприятимуть втіленню зовнішньоекономічних пріоритетів України, а також забезпечать фахівцям становлення успішної кар'єри в міжнародних організаціях, мультинаціональних компаніях і створенні власного бізнесу в своїй країні та за кордоном.Modern world economic development is distinguished by unprecedented economic activity of enterprises, individuals, countries, active functioning of international organizations, which has helped to transform the once disparate geographical regions and sovereign states, built on the national principle, into a coherent system of interrelated and interdependent is largely dependent on the continued growth of international contacts. The technological revolution of the XX-XXI centuries contributed to the formation of a new configuration of the modern world economy, which significantly accelerated and simplified the dissemination of information and initiated the emergence of global virtual spaces, suitable for conducting new forms of economic activity. At the same time, the current world order is called into question, the military-political differences of the countries are aggravated, environmental challenges are constantly reminded, the most prosperous states are experiencing numerous social problems as a result of increasing demographic migration. In such circumstances, it is important for Ukraine to take advantage of both the opportunities and the risks of these global megatrends in order to securely fulfill its geoeconomic interests in the future. The knowledge gained in the discipline "World Economy and International Economic Relations" will help to realize the foreign economic priorities of Ukraine, as well as provide specialists for successful career development in international organizations, multinational companies and establishing their own business in their country and abroad

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-12-120, світове господарство, міжнародні економічні відносини, інтернаціоналізація господарського життя, глобалізація економіки, ресурсний потенціал світового господарства, world economy, international economic relations, internationalization of economic life, globalization of economy, resource potential of the world economy
Шифр: 06-12-120
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Міжнародних економічних відносин
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 21 Feb 2020 10:39
Last Modified: 21 Feb 2020 10:39
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17168

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year