Робоча програма навчальної дисципліни „Динаміка підземних вод” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 “Науки про Землю”. Program of the Discipline ”The dynamics of groundwater” specialty 103 "Science аbout the Еarth"

Downloads

Downloads per month over past year

01-05-107 Бровко, Г. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни „Динаміка підземних вод” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 “Науки про Землю”. Program of the Discipline ”The dynamics of groundwater” specialty 103 "Science аbout the Еarth". [Робочі програми]

[img] Text
01-05-107 (1).pdf

Download(853kB)

Abstract

Динаміка підземних вод вивчає кількісні закономірності руху підземних вод, розробляє теоретичні основи та методи геогідро-динамічних розрахунків, що відповідають умовам формування режиму та балансу підземних вод під впливом природних і штучних факторів. Мета її викладання – постановка математичних задач та їх розв’язання для вирішення проблем водопостачання, гідротехнічного будівництва, ліквідації підтоплення на міських територіях та сільськогосподарських площах, а також для раціонального використання та охорони підземних вод. Програма розрахована для студентів спеціальності ”Науки про Землю”, та гідроенергетика, гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Динаміка підземних вод є теоретичною базою для вирішення практичних задач гідрогеології. Необхідність вивчення динаміки підземних вод виникає для вирішення задач гідромеліорації, будівництва, особливо нижче рівня ґрунтових вод, розробки родовищ корисних копалин з метою прогнозування водоприпливів та обґрунтування осушення шахт і кар՚єрів, міграції підземних вод та перенесення вологи в зоні аерації, вивченні та експлуатації родовищ питних, промислових, мінеральних та термальних вод. Навчальна дисципліна „Динаміка підземних вод” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня бакалавра наук про Землю за спеціалізацією геологія. Вона є базовою для вивчення в подальшому таких дисциплін як „Спеціальні гідрогеологічні розрахунки” ”Оцінка запасів підземних вод”. Groundwater dynamics studies quantitative patterns of groundwater movement, develops theoretical bases and methods of geohydro-dynamic calculations that meet the conditions of groundwater regime formation and balance under the influence of natural and artificial factors. The purpose of its teaching is to formulate mathematical problems and solve them in order to solve problems of water supply, hydraulic engineering, elimination of flooding in urban areas and agricultural areas, as well as for rational use and protection of groundwater. The program is designed for students of the specialty "Earth Science", and hydropower, hydrotechnical construction, water engineering and water technologies. Groundwater dynamics is a theoretical basis for solving practical problems of hydrogeology. The need to study the dynamics of groundwater arises to solve the problems of hydromelioration, construction, especially below groundwater levels, the development of higher minerals in order to predict water inflows and justification of drainage of mines and quarries, migration of underground water and permeation study and exploitation of drinking, industrial, mineral and thermal waters. The course "Groundwater Dynamics" is a component of the cycle of professional training of specialists of the educational-qualification level of Bachelor of Earth Sciences in the specialization of geology. It is the basis for further study of such disciplines as "Special Hydrogeological Calculations" "Groundwater Stock Estimation"

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-05-107, геофільтраційна схема, гідродинамічний напір, водозабір, диференціальні рівняння, міграція, динаміка, рівняння, підземні води, потік, фільтрація, geofiltration scheme, hydrodynamic flow, water intake, differential equations, migration, dynamics, equations, groundwater, flow, filtration
Шифр: 01-05-107
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 103 Науки про Землю
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Геології та гідрології
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 21 Feb 2020 11:51
Last Modified: 21 Feb 2020 11:51
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17174

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year