Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика». Program of the Discipline "High-temperature thermal engineering processes and installations" specialty 144 «Heat engineering»

Downloads

Downloads per month over past year

01-06-74 Костюк, О. П. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика». Program of the Discipline "High-temperature thermal engineering processes and installations" specialty 144 «Heat engineering». [Робочі програми]

[img] Text
01-06-74,1.pdf

Download(860kB)

Abstract

Інженерна підготовка є невід’ємним складником формування професійної компетентності й важливою передумовою академічної та професійної мобільності студентів. Програма «Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки» розрахована на студентів, які навчаються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». Програма передбачає комплексне вивчення наукових основ та методологічних підходів до вирішення проблем оптимального вибору високотемпературної установки, її режиму роботи, призначення та методикою проектування. Курс «Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки» носить міждисциплінарний характер та є вибірковим курсом підготовки фахівців-теплоенергетиків. В курсі розглядаються теоретичні основи теплової роботи високотемпературних установок - рух газів, зовнішній та внутрішній теплообмін, використання палива, основні методи розв’язання задач теплотехнологічних процесів. Викладено питання тепло- і масообміну, теплових режимів основних високотемпературних установок. Розглядаються конструкції паливних печей, що використовуються для отримання чавуну, сталі, нагріву металу з метою подальшої обробки тиском та термічної обробки, та печей, які використовуються для обпалу будівельних виробів та матеріалів. Engineering training is considered to be an integral component of formation of professional competence and an important prerequisite for academic and professional mobility of the students. The program of «High-temperature thermal engineering processes and installations» is designed for the students who studies for a specialty 144 «Heat engineering». The program provides comprehensive study of scientific fundamentals and methodological approaches to solving problems of optimal choice of high-temperature installation, its operating mode, purpose and design method. It is a cross-disciplinary course and is a selective training course heat engineering. The course deals with the theoretical foundations of the thermal operation of high-temperature installations - gas movement, external and internal heat transfer, fuel use, basic methods for solving the problems of heat-technological processes. The issues of heat and mass transfer, thermal modes of the main high-temperature installations are described. Designs for fuel furnaces used to produce cast iron, steel, and metal heating for further pressure treatment and heat treatment, and furnaces used for firing construction products and materials are discussed

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-06-74, тепловий баланс, матеріальний баланс, випромінювання, конвекція, коефіцієнт корисної дії, критерії подібності, димова труба, енергетична схема, топка, димовий тракт, thermal balance, material balance, radiation, convection, coefficient of performance, similarity criteria, chimney, energy scheme, furnace, smoke path
Шифр: 01-06-74
Subjects: Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія
Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія > 144 Теплоенергетика
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 25 Feb 2020 11:29
Last Modified: 25 Feb 2020 11:29
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17191

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year