Робоча програма навчальної дисципліни “Надійність і ремонт машин та обладнання” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 “Агроінженерія”. Work Program of the Discipline "RELIABILITY AND REPAIR OF MACHINERY AND EQUIPMENT" specialty 208 “Agroengineering”

Downloads

Downloads per month over past year

02-02-70 Хітров, І. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни “Надійність і ремонт машин та обладнання” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 “Агроінженерія”. Work Program of the Discipline "RELIABILITY AND REPAIR OF MACHINERY AND EQUIPMENT" specialty 208 “Agroengineering”. [Робочі програми]

[img] Text
02-02-70.pdf

Download(904kB)

Abstract

Робоча програма направлена на оволодівання інженерно-фізичними та математичними основами надійності, методам оцінки та прийняття оптимальних рішень щодо їх підвищення, вирішенні питань надійності ремонту машин і обладнання при виконанні різних виробничих завдань; організації виробничого процесу ремонту машин; технології ремонту агрегатів, вузлів і деталей; проектуванні ресурсо- та енергозберігаючих технологій виготовлення і відновлення деталей машин і обладнання; технічному нормуванні ремонтних робіт; проектуванні нових і реконструкції діючих основних виробничих дільниць ремонтних організацій; організації контролю за процесами ремонту і управлінню якістю ремонтних робіт та загальних положень охорони праці. Навчальна дисципліна “Надійність і ремонт машин та обладнання” включена до циклу дисциплін вільного вибору студентом спеціальності 208 “Агроінженерія”. The work program is aimed at mastering the engineering-physical and mathematical bases of reliability, methods of evaluation and making optimal decisions on their improvement, solving the issues of reliability of repair of machines and equipment in the performance of various production tasks; organization of production process of repair of machines; technologies of repair of units, components and parts; designing resource- and energy-saving technologies for the manufacture and restoration of machinery and equipment parts; technical standardization of repair works; organization of control over the processes of repair and quality management of repair work and general provisions of labor protection. The discipline "Reliability and repair of machines and equipment" is included in the cycle of disciplines of free choice by the student of the specialty 208 “Agroengineering”

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 02-02-70, технічний об’єкт, надійність, довговічність, збереженість, відмова, показники надійності, зміна технічного стану машин та обладнання, ремонт машин та обладнання, технологія відновлення машин та обладнання, technical object, reliability, durability, safety, failure, reliability, change of technical condition of machines and equipment, repair of machines and equipment, technology of restoration of machines and equipment
Шифр: 02-02-70
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 208 Агроінженерія
Divisions: Навчально-науковий механічний інститут > Транспортних технологій і технічного сервісу
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 25 Feb 2020 11:32
Last Modified: 25 Feb 2020 11:32
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17193

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year