Робоча програма навчальної дисципліни «Техніки соціально-психологічного тренінгу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності "Психологія". Program of the Discipline "TECHNIQUES OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL TRAINING" for applicants of Bachelor level of education specialty 053 "Psychology"

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-123 Оксентюк, Н. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Техніки соціально-психологічного тренінгу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності "Психологія". Program of the Discipline "TECHNIQUES OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL TRAINING" for applicants of Bachelor level of education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

[img] Text
07-03-123,1.pdf

Download(771kB)

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Техніки соціально-психологічного тренінгу» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» денної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Техніки соціально-психологічного тренінгу», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. «Техніки соціально-психологічного тренінгу» є складовою частиною дисциплін психологічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та вмінь щодо закономірностей процесу функціонування психіки. The work curriculum is made in accordance with the requirements of the credit-module system of training organization on the basis of an educational and professional program of preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty "Psychology" of full-time/part-time education. Interdisciplinary connections: "Techniques of social-psychological training" is the component of the disciplines of the psychological cycle of the normative block. Its study involves solving a number of tasks of professional training of specialists of higher qualification, in particular: mastering the system of knowledge about the regularities of the functioning of the psyche. Studying the course involves the availability of systematic and thorough knowledge of the related courses - "Introduction to a specialty", "Practicum on Psychology", "Social Psychology", "Pedagogical Psychology", Theory and methodology of organization of psychotraining" and others like that. Requirements for knowledge and skills are determined by sectoral standards of higher education of Ukraine

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-123, тренінгові сесії, інтерактивні ігри, тренувальні вправи, техніки впливу, ігрові техніки, трансформаційні техніки, техніки аутотренінгу, техніки бізнес-тренінгів, техніки тренінгів особистісного зростання, техніки комунікативних тренінгів, training sessions, interactive games, training exercises, influence techniques, game techniques, transformation techniques, auto-training techniques, business training techniques, personal growth training techniques, communication training techniques
Шифр: 07-03-123
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 25 Feb 2020 11:39
Last Modified: 25 Feb 2020 11:39
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17199

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year