Робоча програма навчальної дисципліни «Роль бухгалтера у бізнес-середовищі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «The role of the accountant in the business environment» specialty 071 «Accounting and taxation»

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-88 Осадча, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Роль бухгалтера у бізнес-середовищі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «The role of the accountant in the business environment» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

[img] Text
06-02-88 (1).pdf

Download(794kB)

Abstract

Функціонування суб'єктів господарської діяльності з різними формами організації виробництва, сучасними технічними і технологічними можливостями, інтеграція та інформатизація господарських процесів потребує підготовки висококваліфікованих фахівців з обліку і оподаткування, які здатні застосовувати професійні знання і вміння при розв’язанні завдань сучасного бізнес-середовища. Метою діяльності бухгалтера є облік, оподаткування, аналіз та аудит господарської діяльності як приватних підприємств, так і суб'єктів державного сектору, участь системі управління таких суб'єктів господарювання, її удосконалення, фінансове планування та оптимізація податкового навантаження. Реалізація мети діяльності професійного бухгалтера передбачає набуття в процесі навчання відповідних знань, умінь та навичок, які забезпечать широкий світогляд, поєднання нового облікового мислення, глибоких знань фундаментальних законів з обліку і оподаткування із знаннями щодо побудови економічної системи, тенденціями соціально-економічного розвитку. Functioning of business entities with various forms of production organization, modern technical and technological capabilities, integration and informatization of economic processes requires the training of highly qualified specialists in accounting and taxation, who are able to apply professional knowledge and skills in solving the problems of the modern business environment. The purpose of the accountant's activity is to account, tax, analyze and audit the economic activity of both private enterprises and public sector entities, to participate in the management system of such economic entities, its improvement, financial planning and optimization of the tax burden. Realization of the purpose of activity of a professional accountant implies acquiring in the process of training relevant knowledge, skills that will provide a broad outlook, combination of new accounting thinking, deep knowledge of fundamental laws on accounting and taxation with knowledge about the construction of the economic system, trends in socio-economic development

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-88, облік, бухгалтер, принципи бухгалтерського обліку, організація обліку, податкова система України, фінансова звітність, нефінансова звітність, accounting, accountant, principles of accounting, accounting organization, tax system of Ukraine, financial reporting, non-financial reporting
Шифр: 06-02-88
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 26 Feb 2020 11:54
Last Modified: 26 Feb 2020 11:54
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17242

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year