Робоча програма навчальної дисципліни «Ресурсо- та енергозбереження» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика» спеціальності 145 «Гідроенергетика». Program of the discipline "Resources and energy saving" specialty 145 "Hydropower engineering"

Downloads

Downloads per month over past year

01-06-76 Галич, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Ресурсо- та енергозбереження» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика» спеціальності 145 «Гідроенергетика». Program of the discipline "Resources and energy saving" specialty 145 "Hydropower engineering". [Робочі програми]

[img] Text
01-06-76 (1).pdf

Download(637kB)

Abstract

Сучасний розвиток технологій передбачає ряд заходів для ресурсо- та енергозбереження як в енергетичній галузі, так і в інших галузях народного господарства. Це вимагає ґрунтовних знань та розуміння щодо використання відновлюваних джерел та застосування енергозберігаючих технологій на виробництві. Тому вивчення дисципліни «Ресурсо- та енергозбереження» є важливою ланкою у системі підготовки спеціалістів у галузі гідроенергетики, яка відноситься до відновлюваних джерел енергії. У результаті вивчення дисципліни «Ресурсо- та енергозбереження» студенти повинні знати основні засади розвитку відновлюваних джерел енергії та загальні положення ресурсо- та енергозбереження, шляхи покращення ресурсо-екологічного стану навколишнього середовища, способи безвідходного виробництва, ресурсо- та енергозберігаючі технології як в теоретичному, так і в практичному відношенні. The current development of technologies implies a number of measures for resource and energy saving both in the energy sector and in other sectors of the economy. It requires a thorough knowledge and understanding of renewable sources using and energy-efficient technologies using in manufacture. Therefore, the study of the discipline “Resources and energy saving” is an important link in the system of training specialists in the field of hydropower engineering, which belongs to renewable energy sources. As a result of studying the discipline “Resources and energy saving” students should know the basic principles of renewable energy sources development and general statement of resource and energy saving, ways to improve the resource-ecological state of the environment, methods of waste-free production, resource and energy saving technologies as well as in theories and in practical terms

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-06-76, ресурсозбереження, енергозбереження, відновлюванні джерела енергії, вторинні ресурси, resources saving, energy saving, renewable energy, recoverable resources
Шифр: 01-06-76
Subjects: Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія
Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія > 145 Гідроенергетика
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 02 Mar 2020 09:43
Last Modified: 02 Mar 2020 09:43
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17293

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year