Робоча програма «Обладнання та експлуатація систем водопостачання та водовідведення» для студентів cпеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", освітня професійна програма "Водопостачання і водовідведення",рівень підготовки другий магістерський. WORK PROGRAM ON ACADEMIC DISCIPLINE "EQUIPMENT AND USE OF SYSTEMS WATER SUPPLY AND WATER DISPOSAL» specialty 192 "Construction and Civil Engineering" educational professional program "Water supply and sewage"

Downloads

Downloads per month over past year

03-06-52 Литвиненко, Л. Л. and Квартенко, О. М. (2019) Робоча програма «Обладнання та експлуатація систем водопостачання та водовідведення» для студентів cпеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", освітня професійна програма "Водопостачання і водовідведення",рівень підготовки другий магістерський. WORK PROGRAM ON ACADEMIC DISCIPLINE "EQUIPMENT AND USE OF SYSTEMS WATER SUPPLY AND WATER DISPOSAL» specialty 192 "Construction and Civil Engineering" educational professional program "Water supply and sewage". [Робочі програми]

[img] Text
03-06-52,1.pdf

Download(806kB)

Abstract

Метою дисципліни «Обладнання та експлуатація систем водопостачання та водовідведення» є формування у майбутніх фахівців умінь і знань з наукових, технічних, організаційних і правових основ експлуатації систем водопостачання і водовідведення, які можуть кваліфіковано використовувати обладнання та прилади що впроваджені на спорудах систем водопостачання та водовідведення, що забезпечує безперебійну подачу та відведення води для всіх водокористувачів відповідно до їх вимог. Основними завданнями, що необхідно вирішити при викладанні даної дисципліни є теоретична і практична підготовка студентів з питань користування існуючою нормативно-правової базою галузі, ведення відповідної документації та звітності, виконання контроль за роботою споруд та обладнання систем при управлінні технологічними процесами в системах водопостачання та водовідведення, а для цього важливо знати правила технічної експлуатації систем, споруд та їх обладнання, обов’язки та відповідність обслуговуючого персоналу, основні напрямки розвитку найбільш сучасних технологій і нової техніки у ВКГ, базові нормативні документи, закони, постанови Верховної ради, уряду та профілюючих міністерств що до державної політики України у галузі використання водних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на об’єктах водопостачання та водовідведення. Результати навчання: отримання знань і умінь управління обслуговуючим персоналом, технологічними процесами при експлуатації систем і споруд водопостачання та водовідведення, уміння вірно приймати рішення для забезпечення безперебійного, надійного обслуговування водопровідно- каналізаційного господарства, вести пошук і дослідження сучасних конструкцій, обладнання та технологій з метою отримання економічних і надійних систем та господарств. The purpose of the discipline "Equipment and operation of water supply and sewage systems" is the formation of skills and knowledge from future specialists on the scientific, technical, organizational and legal bases of operation of water supply and sewage systems that can qualify the use of equipment and devices implemented in the construction of water supply and sewage systems, which ensures the uninterrupted supply and discharge of water to all water users according to their requirements. The main tasks that need to be addressed in teaching this discipline are theoretical and practical training of students on the use of the existing legal and regulatory framework of the industry, the maintenance of relevant documentation and reporting, the implementation of control over the operation of structures and equipment systems in the management of technological processes in water supply and sewage systems, and for this it is important to know the rules of technical operation of systems, structures and their equipment, duties and compliance of the personnel, the main directions and the development of the most up-to-date technologies and new technologies in the VCG, basic normative documents, laws, resolutions of the Supreme Council, the government and the relevant ministries that are relevant to the state policy of Ukraine in the field of water resources use and environmental safety at the water supply and sewerage facilities. Learning outcomes: acquisition of knowledge and skills in the management of service personnel, technological processes in the operation of water and wastewater systems and structures, the ability to make the right decisions to ensure uninterrupted, reliable servicing of the water supply and sewerage economy, to conduct research and research on modern structures, equipment and technologies for the purpose of obtaining economic and reliable systems and farms

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-06-52, водопостачання, водовідведення, експлуатація, споруди, обладнання, конструкції, water supply, drainage, exploitation, buildings, equipment, constructions
Шифр: 03-06-52
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Водопостачання, водовідведення та бурової справи
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 02 Mar 2020 11:09
Last Modified: 02 Mar 2020 11:09
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17305

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year