Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "MEDIATION IN UKRAINE" specialt 081 «Law»

Downloads

Downloads per month over past year

07-05-06 Мельничук, Ю. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "MEDIATION IN UKRAINE" specialt 081 «Law». [Робочі програми]

[img] Text
07-05-06, 11 (1).pdf

Download(771kB)

Abstract

Правові конфлікти (спори) є невід’ємною частиною життя людини та суспільства загалом. Вимогою часу постає необхідність створення умов для вирішення спорів та захист охоронюваних законом прав та інтересів громадян. Вітчизняний та міжнародний досвід свідчить, що запровадження альтернативних методів врегулювання спорів поряд із системою правосуддя є найефективнішою передумовою вирішення правових конфліктів та спорів. Уміння розв’язувати конфлікти ненасильницьким шляхом є дуже важливим для суспільства, для миробудування. А для цього необхідно опановувати навички розв’язання конфліктів. Миробудування – це складний і тривалий процес. Він починається не з закінченням війни, а набагато раніше і продовжується після підписання мирної угоди. Основою миробудування, розв’язання конфлікту є діалог, а ефективним інструментом – медіація. Альтернативне врегулювання спорів (АВС) - група процесів, за допомогою яких вирішуються спори і конфлікти без звернення до формальної системи судочинства. Саме такий спосіб врегулювання спорів як недержавна система форм, прийомів, засобів вирішення правових спорів, яка ґрунтується на угоді сторін, характеризується універсальністю, гнучкістю, конфіденційністю, забезпечує швидке й ефективне усунення суперечностей між конфліктуючими особами. Legal conflicts (disputes) are an integral part of human and society life in general. The requirement of time arises to create the conditions for resolving disputes and protecting the rights and interests of citizens protected by law. Domestic and international experience shows that the introduction of alternative dispute resolution along with the justice system is the most effective prerequisite for resolving legal conflicts and disputes. The ability to solve conflicts by non-violent means is very important for society, for world-building. And for this it is necessary to master the skills of conflict resolution. Peacebuilding is a complex and lengthy process. It does not begin with the end of the war, but much earlier and continues after the signing of the peace agreement. The basis of world-building, conflict resolution is dialogue, and an effective tool is mediation. Alternative Dispute Resolution (ABC) is a group of processes by which disputes and conflicts are resolved without resorting to a formal judicial system. It is this way of settling disputes as a non-state system of forms, techniques, means of settling legal disputes, which is based on the agreement of the parties, characterized by versatility, flexibility, confidentiality, provides a quick and effective elimination of contradictions between the conflicting parties

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-05-06, юрист, медіація, відповідальність, правовий конфлікт (спір), медіація/фасилітація, діалог, lawyer, mediation, liability, legal conflict (dispute), mediation / facilitation, dialogue
Шифр: 07-05-06
Subjects: Шифр галузі знань > 8 Право > 81 Право
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Правових природоохоронних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 03 Mar 2020 12:33
Last Modified: 03 Mar 2020 12:33
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17312

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year