Робоча програма навчальної дисципліни "Investment resources: classification, valuation, accounting" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за всіма спеціальностями ННІЕМ. Program of the Discipline «INVESTMENT RESOURCES: CLASSIFICATION, VALUATION, ACCOUNTING»

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-97 Левицька, С. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Investment resources: classification, valuation, accounting" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за всіма спеціальностями ННІЕМ. Program of the Discipline «INVESTMENT RESOURCES: CLASSIFICATION, VALUATION, ACCOUNTING». [Робочі програми]

[img] Text
06-02-97,1.pdf

Download(1MB)

Abstract

Класифікація, оцінка, бухгалтерський облік інвестиційних ресурсів розглядаються як невід’ємні складові оперативного та стратегічного менеджменту господарської діяльності підприємства, важливої умови соціальної, економічної та екологічної збалансованості бізнесу. Програма даного курсу розрахована на студентів, які раніше вивчали економіку підприємства, фінанси, бухгалтерський облік та фінансову звітність. Комплексне навчання організації господарських операцій з інвестиційними ресурсами передбачає: вивчення загальних норм і правил раціонального використання та відображення у формах фінансової звітності інвестиційних ресурсів англійською діловою мовою (Business English); вивчення вимог міжнародного та національного законодавства з питань обліку та звітності, зокрема, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Курс «Investment resources: classification, valuation, accounting» носить міждисциплінарний характер, передбачає використання сучасних технологій навчання, застосування практичних ділових ігор. Мета курсу: сформувати систему знань та вмінь щодо професійного забезпечення раціонального використання інвестиційних ресурсів фахівцями за спеціальністю «Облік і оподаткування», а також володіння такими працівниками діловою англійською мовою. Classification, estimation, accounting of investment resources are considered as an integral part of operational and strategic management of business as important conditions of social, economic and ecological sustainable for it. The program is designed for students who have previously studied enterprise economics, finance, accounting and financial reporting. Comprehensive study of the organization of business operations with investment resources includes: general norms and rules for investment resources rational using and reflection them in the forms of financial reporting by the English business language; international and national accounting and reporting legislation requirements, in particular, International Accounting Standards and National Accounting Regulations (Standards). The course "Investment resources: classification, valuation, accounting" is multidisciplinary because involves of modern technology training using, preparation of practical business games applying. The purpose of the course is to form knowledge and skills system regarding measures professional provision of investment resources rational use in economic activity process by specialists of specialty "Accounting and taxation" and using business English by them

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-97, інвестиційні ресурси, ефективність інвестицій, збалансована господарська діяльність, обліково-аналітичне забезпечення, фінансові результати, фінансова звітність, сучасні технології, investment resources, investment efficiency, sustainable business activity, accounting and analytical support, financial results, financial reporting, modern technologies
Шифр: 06-02-97
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 03 Mar 2020 13:29
Last Modified: 03 Mar 2020 13:29
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17317

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year