Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "CIVIL PROCESS" specialt 081 «Law»

Downloads

Downloads per month over past year

07-05-07 Ковалевич, С. П. and Садовнік, В. П. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "CIVIL PROCESS" specialt 081 «Law». [Робочі програми]

[img] Text
07-05-07 (1).pdf

Download(1MB)

Abstract

Цивільне судочинство (цивільний процес) – це врегульований нормами цивільного процесуального права порядок провадження в цивільних справах, який визначається системою взаємопов'язаних цивільних процесуальних прав та обов'язків і цивільних процесуальних дій, якими вони реалізуються їх суб'єктами — судом і учасниками процесу. Відповідно до ст. 1 ЦПК завданням цивільного судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, держави шляхом всебічного справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення цивільних цивільних справ у повній відповідності з чинним законодавством справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Законодавство про цивільне судочинство встановлює єдиний порядок розгляду цивільних справ, об'єднаних за матеріальними ознаками в три види проваджень (ч. 3 ст. 15 ЦПК): · позовне провадження;· наказне провадження;· окреме провадження. Справи позовного провадження характеризуються наявністю двох сторін з протилежними інтересами і спірністю їх майнових та особистих немайнових правовідносин, які передаються на розгляд суду. Справи окремого провадження спрямовуються на встановлення певних обставин, наявності юридичних фактів або юридичного статусу громадян, необхідних для реалізації суб'єктивних прав. Справи наказного провадження полягають у спрощеній процедурі розгляду ряду матеріально-правових вимог, які характеризуються явною очевидністю. Цивільне судочинство складається з окремих частин, або стадій. Стадія – це сукупність процесуальних правовідносин і дій, об'єднаних найближчою метою. В теорії цивільного процесуального права відсутній єдиний підхід до класифікації стадій цивільного процесу, їх виділення та термінологічного визначення. Civil litigation (civil process) is a procedure governed by civil procedural law in civil cases, which is determined by the system of interrelated civil procedural rights and obligations and civil procedural actions, which are exercised by their subjects - the court and participants in the process. According to Art. 1 of the CPC the task of civil justice is to protect the rights and legitimate interests of individuals, legal entities, the state by comprehensively fair, impartial and timely consideration and resolution of civil civil cases in full accordance with the current law of cases in order to protect violated, unrecognized or contested rights, freedoms or contested rights natural persons, rights and interests of legal entities, interests of the state. The Civil Procedure Legislation establishes a single procedure for dealing with civil cases grouped by material nature into three types of proceedings (Part 3 of Article 15 of the CPC): • legal proceedings, • criminal proceedings, • separate proceedings

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-05-07, цивільне право, цивільний процес, судова влада та її функції, цивільно-процесуальні документи, civil law, civil procedure, judicial power and its functions, civil procedural documents
Шифр: 07-05-07
Subjects: Шифр галузі знань > 8 Право > 81 Право
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Правових природоохоронних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 05 Mar 2020 11:06
Last Modified: 05 Mar 2020 11:06
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17330

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year