Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "INFORMATION RIGHT" specialt 081 «Law»

Downloads

Downloads per month over past year

07-05-08 Мельничук, Ю. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "INFORMATION RIGHT" specialt 081 «Law». [Робочі програми]

[img] Text
07-05-08 (1).pdf

Download(770kB)

Abstract

Інформація в історії розвитку цивілізації завжди відігравала визначальну роль і була основою для прийняття рішень на всіх рівнях і етапах розвитку суспільства і держави. В історії суспільного розвитку можна виділити кілька інформаційних революцій, пов'язаних з кардинальними змінами у сфері виробництва, обробки та обігу інформації, що призвели до радикальних перетворень суспільних відносин. З метою упорядкування суспільних відносин, пов'язаних з інформацією, їх суспільнокорисної спрямованості, а також подолання наявних і можливих негативних соціальних явищ відповідно формуються суспільні норми поведінки сторін цих відносин. Основним призначенням інформації є задоволення інформаційних потреб окремої людини, суспільства та держави. Саме людина є кінцевим споживачем будь-яких даних і відомостей і завдяки своєму мисленню здатна перетворити сукупність даних на те, що вважається інформацією. При вивченні навчальних матеріалів правники ознайомлюються зі специфікою інформаційного права як науки та навчальної дисципліни; специфікою інформаційно-правових відносин, видів інформаційної діяльності, особливості юридичних деліктів та юридичної відповідальності за порушення інформаційного законодавства тощо. Information in the history of civilization has always played a decisive role and has been the basis for decision-making at all levels and stages of development of society and the state. In the history of social development, we can distinguish several information revolutions related to the dramatic changes in the production, processing and circulation of information that led to a radical transformation of social relations. In order to streamline public relations related to information, their public utility orientation, as well as to overcome existing and possible negative social phenomena, social norms of behavior of the parties to these relations are formed accordingly. The main purpose of information is to meet the information needs of the individual, society and the state. It is the person who is the ultimate consumer of any data and information and, through his or her thinking, is able to transform the totality of data into what is considered information. When studying educational materials, lawyers are acquainted with the specifics of information law as a science and discipline; specifics of information-legal relations, types of information activity, peculiarities of legal torts and legal responsibility for violations of information legislation, etc

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-05-08, інформація, інформаційне право, відповідальність, інформаційна сфера, інформаційні правовідносини, information, information law, responsibility, information sphere, information legal relations
Шифр: 07-05-08
Subjects: Шифр галузі знань > 8 Право > 81 Право
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Правових природоохоронних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 05 Mar 2020 11:07
Last Modified: 05 Mar 2020 11:07
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17331

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year