Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Холодильні установки та теплові насоси" для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" професійного спрямування "Теплогазопостачання і вентиляція" всіх форм навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

03-02-338 Кізєєв, М. Д. та Басюк, М. М. (2014) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Холодильні установки та теплові насоси" для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" професійного спрямування "Теплогазопостачання і вентиляція" всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img]
Перегляд
Text
03-02-338.pdf

Download(1MB) | Перегляд

Анотація

Теоретичне викладення дисципліни “Холодильні установки та теплові насоси” повинне супроводжуватись виконанням практич-них та розрахункових робіт, які не тільки сприяють поглибленому засвоєнню теоретичного матеріалу, але й практичному оволодінню навичками до самостійного прийняття проектних рішень. В методичних вказівках наведено розрахунок значень темпера-тур кипіння та конденсації холодоносія, а також холодильного цик-лу холодильної установки (ХУ) для системи кондиціонування повітря, основні конструкції, принципи проектування та розрахунки теплових насосів (ТН) різних типів для систем опалення чи гарячого водопостачання. Методичний матеріал подано в послідовності, яка передбачає теоретичне викладення алгоритму проектування та приклад розра-хунку із реальними вихідними даними. Всі завдання мають необхідні методичні пояснення, посилання на сучасні літературні джерела та приклади розрахунку.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 03-02-338, холодильні установки, теплові насоси, парокомпресійна холодильна установка, холодильний цикл, вертикальний ґрунтовий зонд
Шифр: 03-02-338
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Самостійна робота
Тематики: За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура
За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура > 6.060101 - Будівництво
За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура > 8.06010107 - Теплогазопостачання і вентиляція
Підрозділи: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 13 Бер 2015 11:56
Останні зміни: 23 Трав 2016 13:42
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1741
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року