Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка» для ОПП здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 053 "Психологія". Program of the discipline "PEDAGOGY" specialty 053 "Psychology "

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-142 Сокаль, В. А. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка» для ОПП здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 053 "Психологія". Program of the discipline "PEDAGOGY" specialty 053 "Psychology ". [Робочі програми]

[img] Text
07-03-142.pdf

Download(693kB)

Abstract

Навчальна програма дисципліни «Педагогіка» розроблена відповідно до структури та змісту навчальних посібників, які рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів. Курс «Педагогіка» посідає важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки бакалавра. Він належить до циклу гуманітарних дисциплін, пов’язаних з вивченням психологопедагогічних особливостей функціонування і розвитку особистості. Дисципліна «Педагогіка» є базовим курсом даного циклу, який вчить студентів розуміти закономірності педагогічних явищ, ознайомлює із основними категоріями, методами педагогіки та психології формує практичні вміннями застосовувати набуті знання у навчально-виховному процесі. Вивчення теоретичного матеріалу супроводжується практичними заняттями, тренінгами, роздавальним та відео матеріалом. The curriculum of the discipline "Pedagogy" is developed in accordance with the structure and content of the textbooks recommended for students of higher educational institutions. The course "Pedagogy" occupies an important place in the general structural and logical scheme of preparation for a bachelor's degree. He belongs to the cycle of humanitarian disciplines related to the study of psychological and pedagogical features of the functioning and development of personality. Discipline "Pedagogy" is the basic course of this cycle, which teaches students to understand the patterns of pedagogical phenomena, acquaints with the main categories, methods of pedagogy and psychology, forms practical skills to apply acquired knowledge in the educational process. The study of theoretical material is accompanied by practical classes, trainings, distribution and video material

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-142, педагогіка, виховання, навчання, освіта, розвиток, психіка, увага, уява, мислення, воля, темперамент, характер, pedagogy, education, education, education, development, psyche, attention, imagination, thinking, will, temperament, character
Шифр: 07-03-142
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 18 Mar 2020 21:58
Last Modified: 18 Mar 2020 21:58
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17434

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year