Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності «Маркетинг» денної і заочної форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

06-13-173 Мальчик, М. В. and Коваль, С. І. (2020) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності «Маркетинг» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
06-13-173.pdf

Download(584kB)

Abstract

Мета дисципліни «Маркетинг» – формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах. Завдання дисципліни «Маркетинг» – вивчення теоретичних понять категорій маркетингу та сучасних тенденцій у цій галузі знань; опанування методологічного апарату організації маркетингової діяльності на підприємствах; набуття здатностей до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності. Предметом вивчення дисципліни «Маркетинг» є процеси й методи вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб'єктів ринку. У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен: знати: принципи та методи організації маркетингової діяльності підприємства, формування комплексу маркетингу та його ринкового інструментарію; вміти: користуватися методиками оцінки ринків, конкурентоспроможності підприємств та їх продукції, ефективності маркетингу. Самостійна робота над поглибленим вивченням дисципліни «Маркетинг» є невід’ємною складовою ЄКТС в університеті. Методологія процесу навчання та оцінювання студентів за трансфертною системою організації навчального процесу полягає в його переорієнтації з лекційно-інформативного на індивідуально-диференційований, особистісно-діяльний підходи до організації самоосвіти студента, у якому вагоме місце займає самостійна робота студента. Мета самостійної роботи студента – засвоїти весь обсяг навчальної програми з дисципліни «Маркетинг» та сформувати самостійність як важливу професійну якість, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність. Основними завданнями організації самостійної роботи студента є засвоєння в повному обсязі програми курсу «Маркетинг» та послідовне вироблення навичок використання отриманих знань для ефективної самостійної професійної діяльності шляхом вміння працювати з науковою інформацією, постійного підвищення власної кваліфікації. Самостійна робота студента містить у собі: - підготовку до аудиторних занять (лекційних та практичних); - підготовку до практичних занять та виконання завдань, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; - самостійну роботу над окремими темами навчальної дисципліни відповідно до навчально-тематичного плану; - виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ); - підготовку до усіх видів контрольних випробувань, у тому числі до модульних та підсумкового контролю знань; - виконання відповідних завдань з навчальної дисципліни протягом семестру; - участь у роботі студентських наукових гуртків, наукових семінарів; - участь у студентських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, олімпіадах тощо

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 06-13-173, маркетинг
Шифр: 06-13-173
За видами робіт: Вивчення дисципліни
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 75 Маркетинг
За напрямами > 03 - Соціальні науки, бізнес і право > 0305 - Економіка та підприємництво > 6.030507 - Маркетинг
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Маркетингу
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 23 Mar 2020 21:45
Last Modified: 23 Mar 2020 21:45
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17462

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year