АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАДИГМИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ПРОЦЕСІВ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Downloads

Downloads per month over past year

Акімов, О. О. and Akimov, O. O. (2020) АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАДИГМИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ПРОЦЕСІВ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ. Державне управління: удосконалення та розвиток (3).

[img] Text
Акімов О.О. Аналіз застосування парадигми системогенезу зах.pdf

Download(315kB)

Abstract

У статті здійснено дослідження деяких аспектів застосування парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності до процесів підготовки державних службовців. Проаналізовано проблеми застосування парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності до процесів підготовки державних службовців. Зокрема виявлено тенденцій застосування парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності до процесів підготовки державних службовців. Крім того, в ході дослідження виявлено передумови застосування системогенезного підходу до державно-управлінської діяльності та виявлено проблеми формування парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності до процесів підготовки державних службовців у гносеологічному аспекті. Визначено, що загальною проблемою у науці та практиці державного управління залишаються процеси систематизації у сфері державно-управлінської діяльності, сфери впливів на здійснення державно-управлінської діяльності, процеси формування складових елементів державноуправлінської діяльності. У зв’язку з цим, аналіз досліджень цієї проблематики потрібно формувати комплексно, з врахуванням усіх складових елементів здійснення державноуправлінської діяльності, їх взаємозв’язку та тенденцій розвитку. Проблема застосування парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності до процесів підготовки державних службовців обумовлена: відсутністю концептуальних засад системогенезного розвитку державно-управлінської діяльності; відсутністю врахування системогенезних аспектів розвитку загалом публічного управління, у тому числі і державного управління; розвитком вітчизняної практики здійснення державної служби, професійної діяльності державних службовців у системогенезному вимірі; відсутністю систематизованих, комплексних дослідження щодо проблематики застосування застосування парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності до процесів підготовки державних службовців зокрема. Щодо напрямку дослідження застосування парадигми системогенезу державноуправлінської діяльності до процесів підготовки державних службовців запропоновано розкрити професіоналізацію загалом державної служби, професійну компетентність державних службовців, формування специфічного комплексу функцій і професійних стандартів; інституціоналізацію трудових відносин у сфері державної служби; розвиток інститутів індивідуальної професіоналізації тощо. Виявлено проблемні питання формування системогенезного підходу до здійснення державно-управлінської діяльності у гносеологічному аспекті. Запропоновано можливості застосування окремих методів дослідження державно-управлінської діяльності як системного утворення.

Title in English

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE PARADIGM OF THE SYSTEMOGENESIS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE PROCESS OF PREPARING PUBLIC SERVANTS

English abstract

The article studies some aspects of the application of the paradigm of the systemogenesis of public administration in the training of civil servants. The problems of applying the paradigm of systemogenesis of public administration in the process of training civil servants are analyzed. In particular, trends in the application of the paradigm of the systemogenesis of public administration in the process of training civil servants have been identified. In addition, the study revealed the prerequisites for the application of the systemogenesis approach in public administration, as well as the problems of the formation of a paradigm of the systemogenesis of public administration in the preparation of civil servants in the epistemological aspect. It has been determined that the general problem in the science and practice of public administration remains the systematization processes in the field of public administration, the sphere of influence on the implementation of public administration, the processes of formation of the constituent elements of public administration. In this regard, the analysis of research on this issue should be formed in a comprehensive manner, taking into account all the constituent elements of the implementation of public administration, their relationship and development trends. The problem of applying the paradigm of the systemogenesis of public administration in the process of training civil servants is due to: the lack of conceptual foundations of the systemic genesis of public administration; lack of consideration of systemic aspects of development in public administration, including public administration; the development of domestic practice of civil service, the professional activities of civil servants in the systemic genesis dimension; the lack of systematic, comprehensive research on the application of the paradigm of systemogenesis of public administration in the training of public servants. Regarding the direction of research on the application of the paradigm of the systemogenesis of public administration in the process of training civil servants, it is proposed to disclose the professionalization of civil service, the professional competence of civil servants, the formation of a specific set of functions and professional standards; institutionalization of labor relations in the field of public service; development of institutions of individual professionalization and the like. Also identified are the problematic issues of the formation of a systemogenetic approach to the implementation of public administration in the epistemological aspect. The possibilities of using individual research methods of public administration as a system of education are proposed.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: державно-управлінська діяльність, тенденції розвитку, системогенез, парадигма, публічне управління, державне управління, державна служба, соціальнопсихологічні передумови системогенезу, public administration service, development trends, systemogenesis, paradigm, public administration, state power, public service, socio-psychological background of systemogenesis
УДК: 351
Бібліографічний опис: Акімов О. О. Аналіз застосування парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності до процесів підготовки державних службовців / О. О. Акімов // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2020. - № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1598, DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.32 Index Copernicus (IC).
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 31 Mar 2020 12:20
Last Modified: 01 Apr 2020 12:56
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17534

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year