Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS IN THE EUROPEAN HUMAN RIGHTS COURT specialt for all specialties NUWM

Downloads

Downloads per month over past year

07-02-26 Міщук, І. В. and Іщенко, О. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS IN THE EUROPEAN HUMAN RIGHTS COURT specialt for all specialties NUWM. [Робочі програми]

[img] Text
07-02-26, зах.pdf

Download(300kB)

Abstract

Навчальна дисципліна «Захист прав і основоположних свобод людини в Європейському суді з прав людини» є вибірковою дисципліною, що пропонується до викладання на 2-4 курсах у 3-8 семестрах в обсязі 90 годин. Форма підсумкового контролю – залік. Курс «Захист прав і основоположних свобод людини в Європейському суді з прав людини» має на меті ознайомлення студентів з аспектами з 8-ти тем і вивчається протягом одного семестру. В процесі вивчення цієї навчальної дисципліни розглядаються: особливості становлення прав людини в історії українського народу; поняття, природа та сутність прав людини; право прав людини як галузь сучасного міжнародного права, поняття та види міжнародно-правових механізмів та процедур захисту прав людини; нормативний зміст та юридичну природу Загальної декларації прав людини 1948 р.; права людини та міжнародноправові механізми їх захисту у Міжнародних пактах про права людини 1966 р.; універсальна судова система захисту прав людини; Європейська система захисту прав людини, її інституційні органи. Навчальна дисципліна «Захист прав і основоположних свобод людини в Європейському суді з прав людини» знаходиться у тісному зв’язку з конституційним правом, Європейським та міжнародним правом, Державним правом зарубіжних країн та ін. Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студенти повинні активно використовувати знання з Міжнародного та Конституційного права. Основними формами вивчення навчальної дисципліни є лекції, практичні заняття, самостійна робота, поточний і підсумковий контроль. Важливим для засвоєння студентами навчального матеріалу є вивчення рекомендованих у програмі законодавчих та відомчих нормативних актів, дотримання вимог та рекомендацій, які ставляться науково-педагогічними працівниками кафедри. The course «Protection of human rights and fundamental freedoms in the European Court of Human Rights " is a selective discipline offered for teaching in 2-4 courses in 3-8 semesters in the amount of 90 hours. Form of final control - credit. The course «Protection of human rights and fundamental freedoms in the European Court of Human Rights» aims to familiarize students with aspects of 8 topics and is studied over one semester. In the course of studying this discipline the following are considered: peculiarities of human rights formation in the history of the Ukrainian people; the concept, nature and essence of human rights; human rights as an area of contemporary international law, concepts and types of international legal mechanisms and procedures for the protection of human rights; the normative content and legal nature of the Universal Declaration of Human Rights 1948; human rights and the international legal mechanisms for their protection in the 1966 International Covenants on Human Rights; a universal judicial system for the protection of human rights; The European system of human rights protection, its institutional bodies. The course «Protection of human rights and fundamental freedoms in the European Court of Human Rights» is closely related to constitutional law, European and international law, State law of foreign countries and others. In the study of this discipline students should actively use knowledge of International and Constitutional Law. The main forms of study of the discipline are lectures, practical classes, independent work, current and final control. It is important for students to learn the study material is the study of legislative and departmental regulations recommended in the program, adherence to the requirements and recommendations put by the scientific and pedagogical staff of the department

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-02-26, Право, захист, Європейський суд, інтереси, людина, law, defense, European Court of Justice, interests, human
Шифр: 07-02-26
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Конституційного права та галузевих дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 31 Mar 2020 12:21
Last Modified: 31 Mar 2020 12:21
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17543

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year