Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз соціально-економічного розвитку регіону» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форми навчання. Program of the Discipline "ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION" specialty 281 «Public administration and administration»

Downloads

Downloads per month over past year

06-14-121 Антонова, С. Є. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз соціально-економічного розвитку регіону» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форми навчання. Program of the Discipline "ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION" specialty 281 «Public administration and administration». [Робочі програми]

[img] Text
06-14-121,1.pdf

Download(294kB)

Abstract

Сучасні процеси регіонального розвитку об’єктивно свідчать про те, що вирішення складних управлінських завдань неможливе без комплексного дослідження регіонів. Роль соціально-економічного аналізу в умовах ринкової економіки та глобалізаційних процесів важко переоцінити, оскільки аналіз пронизує всі стадії управління. Реалізація функцій публічного управління неможлива без здійснення соціально-економічного аналізу: для планування й організації необхідний аналіз можливих варіантів рішень,; для керівництва і контролю важливим є порівняння фактичних результатів з установленими завданнями, що забезпечує проведення управлінського контролю. Проблемні питання діагностики стану соціально-економічної системи регіонів в Україні набувають особливої актуальності, адже нині ця необхідність визначається геоекономічними та геополітичними особливостями. В умовах реформування всіх сфер економічного життя країни, основний тягар реформ переміщується на місцевий, тобто регіональний рівень, виникає необхідність змін у методах управління окремою територією, місцевістю, зоною. Для того, щоб розробити ефективну національну і регіональну економічну політику, концепції та стратегії розвитку окремих регіонів, територіально-адміністративних одиниць, точно визначити депресивні території, які вимагають пріоритетної державної підтримки, необхідно провести аналіз найрізноманітніших питань у регіональному аспекті. Modern processes of regional development objectively indicate that the solution of complex management problems is not possible without a comprehensive study of the regions. The role of socio-economic analysis in a market economy and globalization is difficult to overestimate, since analysis permeates all stages of government. Implementation of public administration functions is impossible without carrying out socio-economic analysis: planning and organization requires analysis of possible solutions; for management and control, it is important to compare actual results with assigned tasks, which ensures management control. The problematic issues of diagnosing the state of the socio-economic system of regions in Ukraine are of particular relevance, because now this need is determined by geoeconomic and geopolitical features. In the conditions of reforming all spheres of economic life of the country, the main burden of reforms is shifting to the local, ie regional level, there is a need for changes in the methods of managing a particular territory, locality, and zone. In order to develop effective national and regional economic policies, concepts and strategies for the development of individual regions, territorial-administrative units, to identify precisely the depressed territories that require priority state support, it is necessary to analyze a variety of issues in the regional aspect

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-14-121, аналіз, аналітична робота, ефективність, методи, показники, регіон, analysis, analytical work, efficiency, methods, indicators, region
Шифр: 06-14-121
Subjects: Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 08 Apr 2020 11:02
Last Modified: 08 Apr 2020 11:02
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17618

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year