Робоча програма навчальної дисципліни "Природні ресурси України" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності "Туризм". Program of the Discipline "Natural Resources of Ukraine" specialty 242 "Tourism"

Downloads

Downloads per month over past year

05-08-70 Коротун, С. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Природні ресурси України" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності "Туризм". Program of the Discipline "Natural Resources of Ukraine" specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

[img] Text
05-08-70, 2.pdf

Download(314kB)

Abstract

У навчальній дисципліні "Природні ресурси України" розкривається об’єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми, конструктивно-географічні засади регіонального природокористування. Метою викладання навчальної дисципліни "Природні ресурси України" є розкриття основ організації складного навколишнього середовища, що базується на аналізі його природних, природно-антропогенних і антропогенних комплексів і компонентів, набуття загальної наукової етики й культури. Вивчення дисципліни "Природні ресурси України" безпосередньо спирається на такі дисципліни: "Вступ до фаху", "Основи екології", "Рекреаційна географія". The educational discipline "Natural Resources of Ukraine" reveals the objectessence essence of the regional physical geography of Ukraine, analyzes its natural conditions and natural resources, regional landscape structures, geoecological problems, structural and geographical principles of regional nature management. The purpose of teaching the discipline "Natural Resources of Ukraine" is the disclosure of the foundations of a complex environment based on the analysis of its natural, natural-man-made and anthropogenic complexes and components, the acquisition of general scientific ethics and culture. The study of the discipline "Natural Resources of Ukraine" directly relies on the following disciplines: "Introduction to the specialty", "Fundamentals of Ecology", "Recreational Geography"

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-08-70, природні умови, природні ресурси, гідрографія, водні ресурси, ґрунти, рослинний та тваринний світ, ландшафти сталий розвиток, ресурсний потенціал, економічний потенціал, структурні індекси, natural conditions, natural resources, hydrography, water resources, soils, flora and fauna, landscapes, sustainable development, resource potential, economic potential, structural indices
Шифр: 05-08-70
Subjects: Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування
Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування > 242 Туризм
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Туризму та готельно-ресторанної справи
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 10 Apr 2020 10:14
Last Modified: 14 Apr 2020 10:21
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17641

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year