Робоча програма навчальної дисципліни "Страхування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності "Туризм". Program of the discipline "Insurance" specialty 242 "Tourism"

Downloads

Downloads per month over past year

05-08-69 Конарівська, О. Б. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Страхування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності "Туризм". Program of the discipline "Insurance" specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

[img] Text
05-08-69, 1.pdf

Download(329kB)

Abstract

Актуальність вивчення курсу «Страхування» визначається потребою надання гарантій щодо усіх непередбачених витрат, пов'язаних зі страховими випадками, які бере на себе страховик перед споживачем туристичних послуг. Дисципліна «Страхування» розкриває фундаментальні питання теорії страхування, розглядає його економічну суть, функції, роль і сферу застосування. Становлення ринкової економіки неможливе без добре підготованих фахівців, які опанували фундаментальні принципи організації страхових відносин. Володіння знаннями основ страхування в сучасних умовах має важливе значення, оскільки допомагає зробити правильний вибір ділового партнера, забезпечити підвищення фінансової стійкості власного бізнесу, самостійно розробити програми зниження ризиків, що виникають у процесі здійснення підприємницької діяльності. The relevance of studying the Insurance course is determined by the need to provide guarantees against all unforeseen expenses related to insured events, which the insurer assumes before the consumer of tourist services. The discipline "Insurance" reveals fundamental questions of insurance theory, examines its economic nature, functions, role and scope. Becoming a market economy is impossible without well-trained specialists who have mastered the fundamental principles of the organization of insurance relations. Becoming a market economy is impossible without well-trained specialists who have mastered the fundamental principles of the organization of insurance relations. Knowledge of the basics of insurance in modern conditions is important, because it helps to make the right choice of business partner, ensure the financial stability of their own business, independently develop programs to reduce the risks that arise in the course of business

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-08-69, страхування, страхові ризики, майнове страхування, страхування цивільної відповідальності, страхування майна юридичних осіб, страхування майна фізичних осіб, ринок страхових послуг, державні органи регулювання страхової діяльності, страхування ризиків для туристичних підприємств, insurance, insurance risks, property insurance, civil liability insurance, property insurance of legal entities, property insurance of individuals, insurance services market, state regulators of insurance activity, insurance of risks for tourist enterprises
Шифр: 05-08-69
Subjects: Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування
Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування > 242 Туризм
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Туризму та готельно-ресторанної справи
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 10 Apr 2020 10:15
Last Modified: 10 Apr 2020 21:25
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17647

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year