Робоча програма навчальної дисципліни "Організація підприємницької діяльності в туризмі" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності "Туризм". Program of the discipline "Organization of entrepreneurial activity in tourism" specialty 242 "Tourism"

Downloads

Downloads per month over past year

05-08-68 Конарівська, О. Б. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Організація підприємницької діяльності в туризмі" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності "Туризм". Program of the discipline "Organization of entrepreneurial activity in tourism" specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

[img] Text
05-08-68,1.pdf

Download(364kB)

Abstract

У навчальній дисципліні «Організація підприємницької діяльності в туризмі» розкривається об’єктно-предметна сутність туристичного бізнесу. До факторів розвитку бізнесу сучасна економічна наука відносить землю з її багатствами, працю й капітал, а також підприємницькі здібності, що утворюють особливий ресурс - інтелект. Таким чином для підприємця в туристичному бізнесі головним ресурсом є не гроші, не знаряддя чи предмети праці, а його уміння здійснювати господарську діяльність, знання психології споживача туристичного продукту та суспільних потреб у туристичному бізнесі. Метою викладання навчальної дисципліни «Організація підприємницької діяльності в туризмі» є формування в студентів сучасного економічного мислення, глибокого розуміння комплексу проблем господарювання в туризмі, а також у набутті вмінь і практичних навичок економічної діяльності. Вивчення дисципліни «Організація підприємницької діяльності в туризмі» безпосередньо спирається на такі дисципліни: "Вступ до фаху", "Бухгалтерський облік в туристичній діяльності", "Менеджмент у туризмі", "Маркетинг у туризмі". In the course "Organization of Entrepreneurship in Tourism" reveals the object and subject matter of the tourism business. To the factors of business development modern economic science refers to the land with its wealth, labor and capital, as well as entrepreneurial abilities that form a special resource - intelligence. For the entrepreneur in the tourism business, the main resource is his ability to carry out economic activities, knowledge of the psychology of consumer tourism product and public needs in the tourism business. The purpose of teaching the course "Organization of Entrepreneurship in Tourism" is to form students of modern economic thinking, a deep understanding of the complex problems of economic management in tourism, as well as to acquire the skills and practical skills of economic activity. The study of the discipline "Organization of Entrepreneurship in Tourism" is directly based on the following disciplines: "Introduction to the profession", "Accounting in tourism", "Tourism Management", "Marketing in Tourism"

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-08-68, туризм, ринок туристичних послуг, державні органи регулювання туристичної діяльності, підприємницька діяльність, туристичний бізнес, туристичне підприємство, tourism, market of tourist services, state bodies of regulation of tourist activity, entrepreneurial activity, tourist business, tourist enterprise
Шифр: 05-08-68
Subjects: Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування
Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування > 242 Туризм
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Туризму та готельно-ресторанної справи
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 10 Apr 2020 10:15
Last Modified: 10 Apr 2020 21:26
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17648

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year